Promotic

Objekt PmaWebInfo (Web INFO systém)

Popis:
Objekt slouží pro zobrazení informací v INFO systému pomocí Web prohlížeče.

V tomto objektu nelze založit žádné další Pma objekty.
Objekt PmaWebInfo lze vytvořit v objektech: PmaWeb a PmaWebFolder. V těchto objektech by neměl být více než jeden objekt PmaWebInfo.
Z hlediska licence je klient požadující data z této Web komponenty typu PmDataClient.
Tento objekt přebírá vlastnosti, metody a události objektu PmaObject.
Vlastnosti a metody zděděné z objektu PmaObject:
AddEventZaregistruje funkci do zadané události
GetInfoVrací Info objekt s daným názvem
GetOwnedByIndexVrací podobjekt zadaný pořadím
GetOwnedByNameVrací referenci na podobjekt zadaný názvem
GetOwnedByTypePole referencí na vnořené objekty
GetOwnedNumVrací počet vnořených objektů v objektu
GetParČtení hodnoty parametru Pma objektu (nebo jeho rodičů)
GetPathNameNázev objektu s cestou k tomuto objektu
GetPermissionVrací oprávnění dané operace z objektu
MethodsPřístup k metodám projektanta tohoto objektu
NameNázev objektu (bez cesty)
ParentVrací referenci na nadřazený Pma objekt
PmVrací referenci na Pma objekt nebo na jeho implementační podobjekt
RemoveEventOdregistruje funkci v zadané události
RootVrací referenci na kořenový objekt aplikace PmaRoot
Události zděděné z objektu PmaObject:
onStartVyvolá se pro každý objekt v runtimu jen jednou na začátku
onStopVyvolá se pro každý Pma objekt v runtime jen jednou na konci při zastavování aplikace
Konfigurační karty:
ObjektObecné informace o daném objektu
UdálostiDefinice algoritmů událostí objektu
WebInfoNastavení parametrů pro zobrazení HTML stránek INFO systému
OprávněníOprávnění pro objekt
Poznámka:
Z hlediska Web klienta je INFO systém dostupný na URL adrese:
http://NázevPočítače/IdKomponenty/default.htm

Z této nabízené stránky jsou již odkazy postupně na všechny informace, které lze v INFO systému zobrazit.
Stránky se generují automaticky. Projektant musí jen vložit objekt PmaWebInfo do své aplikace.

Objekt PmaWebInfo slouží pro prohlížení INFO systému ve Web prohlížeči - viz Otevření prohlížeče INFO systému (/#glob/infosystem).

Historie:
Pm9.00.00: Změna názvu objektu: PmWebInfo -> PmaWebInfo
© MICROSYS, spol. s r. o.