Promotic

Objekt PmaWebInfo (Web INFO systém)

Popis:
Objekt slouží pro zobrazení informací v INFO systému pomocí Web prohlížeče.

V tomto objektu nelze založit žádné další Pma objekty.
Objekt PmaWebInfo lze vytvořit v objektech: PmaWeb a PmaWebFolder. V těchto objektech by neměl být více než jeden objekt PmaWebInfo.
Z hlediska licence je klient požadující data z této Web komponenty typu PmDataClient.
Tento objekt přebírá vlastnosti, metody a události objektu PmaObject.
Vlastnosti a metody zděděné z objektu PmaObject:
AddEvent Zaregistruje funkci do zadané události
GetInfo Vrací Info objekt s daným názvem
GetOwnedByIndex Vrací podobjekt zadaný pořadím
GetOwnedByName Vrací referenci na podobjekt zadaný názvem
GetOwnedByType Pole referencí na vnořené objekty
GetOwnedNum Vrací počet vnořených objektů v objektu
GetPar Čtení hodnoty parametru Pma objektu (nebo jeho rodičů)
GetPathName Název objektu s cestou k tomuto objektu
GetPermission Vrací oprávnění dané operace z objektu
Methods Přístup k metodám projektanta tohoto objektu
Name Název objektu (bez cesty)
Parent Vrací referenci na nadřazený objekt ve stromu Pma objektů
Pm Vrací referenci na Pma objekt nebo na jeho implementační podobjekt
RemoveEvent Odregistruje funkci v zadané události
Root Vrací referenci na kořenový objekt aplikace PmaRoot
Události zděděné z objektu PmaObject:
onStart Vyvolá se pro každý objekt v runtimu jen jednou na začátku
onStop Vyvolá se pro každý Pma objekt v runtime módu jen jednou na konci při zastavování aplikace
Konfigurační karty:
Objekt Obecné informace o daném objektu
Události Definice algoritmů událostí objektu
WebInfo Nastavení parametrů pro zobrazení HTML stránek INFO systému
Oprávnění Oprávnění pro objekt
Poznámka:
Z hlediska Web klienta je INFO systém dostupný na URL adrese:
http://NázevPočítače/IdKomponenty/default.htm

Z této nabízené stránky jsou již odkazy postupně na všechny informace, které lze v INFO systému zobrazit.
Stránky se generují automaticky. Projektant musí jen vložit objekt PmaWebInfo do své aplikace.

Objekt PmaWebInfo slouží k prohlížení INFO systému ve Web prohlížeči - viz Otevření prohlížeče INFO systému (/#glob/infosystem).

Historie:
Pm9.00.00: Změna názvu objektu: PmWebInfo -> PmaWebInfo
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice