Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmaWebInfo (Web INFO systém)

Popis:
Objekt slouží pro zobrazení informací v INFO systému pomocí Web prohlížeče.
 
V tomto objektu nelze založit žádné další Pma objekty.

Objekt PmaWebInfo lze vytvořit v objektech: PmaWeb a PmaWebFolder. V těchto objektech by neměl být více než jeden objekt PmaWebInfo.

Z hlediska licence je klient požadující data z této Web komponenty typu PmDataClient.

Tento objekt přebírá vlastnosti a metody objektu PmaObject.
Konfigurační karty:
Objekt Obecné informace o daném objektu
Obsah Obsah objektu v XML formě
Události Definice algoritmů událostí objektu
WebInfo Nastavení parametrů pro zobrazení HTML stránek INFO systému
Oprávnění Oprávnění pro objekt
Poznámka:
Z hlediska Web klienta je INFO systém dostupný na URL adrese:
http://NázevPočítače/IdKomponenty/default.htm

Z této nabízené stránky jsou již odkazy postupně na všechny informace, které lze v INFO systému zobrazit.

Stránky se generují automaticky. Projektant musí jen vložit objekt PmaWebInfo do své aplikace.

 
Objekt PmaWebInfo slouží k prohlížení INFO systému ve Web prohlížeči - viz Otevření prohlížeče INFO systému (/#glob/infosystem).

Historie:
Pm9.00.00: Změna názvu objektu: PmWebInfo -> PmaWebInfo
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice