Update cookies preferences
Promotic

Objekt PmaGlobal (Složka globálních objektů)

Popis:
Objekt představuje složku, do které je možno vkládat další globální objekty.
Konfigurační karty:
ObjektObecné informace o daném objektu
Poznámka:
Objekt PmaGlobal se ve stromu Pma objektů nachází v několika typech:
- #Global:
Slouží jako hlavní složka pro všechny globální objekty. Tento objekt nelze smazat, přejmenovat ani přesunout ve stromu Pma objektů.
- PmaPrototypes:
Slouží jako složka pro všechny globální Pma prototypy. Tento objekt nelze smazat, přejmenovat ani přesunout ve stromu Pma objektů.
V objektu PmaGlobal lze vytvořit pouze objekty PmaPrototype a další objekty PmaGlobal.
- PmgPrototypes:
Slouží jako složka pro všechny globální Pmg prototypy. Tento objekt nelze smazat, přejmenovat ani přesunout ve stromu Pma objektů.
V objektu PmaGlobal lze vytvořit pouze objekty PmaPmgPrototype a další objekty PmaGlobal.
- Pojmenovaná složka objektů:
Slouží jako pojmenovaná složka pro globální Pma a Pmg prototypy.
Tento objekt lze vytvořit ve složkách PmaPrototypes a PmgPrototypes, kde ho lze taky přejmenovat, smazat, přesunout nebo kopírovat.

Historie:
Pm9.00.25: Ve složkách PmaPrototypes a PmgPrototypes lze nyní vytvořit pojmenované složky pro umístění globálních Pma a Pmg prototypů.
Pm9.00.09: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.