Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmaGlobal (Globální objekt)

Popis:
Objekt slouží pro konfiguraci globálních vlastností a komponent systému PROMOTIC. Zároveň představuje složku, do které je možno vkládat další globální objekty.
Konfigurační karty:
Objekt Obecné informace o daném objektu
Poznámka:
Objekt PmaGlobal se ve stromu Pma objektů nachází v několika typech:
- #Global:

Slouží jako hlavní složka pro všechny globální objekty. Tento objekt nelze smazat, přejmenovat ani přesunout ve stromu Pma objektů.

- PmaPrototypes:

Slouží jako složka pro všechny globální Pma prototypy. Tento objekt nelze smazat, přejmenovat ani přesunout ve stromu Pma objektů. V objektu PmaGlobal lze založit pouze objekty PmaPrototype.

- PmgPrototypes:

Slouží jako složka pro všechny globální Pmg prototypy. Tento objekt nelze smazat, přejmenovat ani přesunout ve stromu Pma objektů. V objektu PmaGlobal lze založit pouze objekty PmaPmgPrototype.


Historie:
Pm9.00.09: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice