Promotic

Objekt PmaGlobal (Globální objekt)

Popis:
Objekt slouží pro konfiguraci globálních vlastností a komponent systému PROMOTIC. Zároveň představuje složku, do které je možno vkládat další globální objekty.
Konfigurační karty:
ObjektObecné informace o daném objektu
Poznámka:
Objekt PmaGlobal se ve stromu Pma objektů nachází v několika typech:
- #Global:
Slouží jako hlavní složka pro všechny globální objekty. Tento objekt nelze smazat, přejmenovat ani přesunout ve stromu Pma objektů.
- PmaPrototypes:
Slouží jako složka pro všechny globální Pma prototypy. Tento objekt nelze smazat, přejmenovat ani přesunout ve stromu Pma objektů. V objektu PmaGlobal lze vytvořit pouze objekty PmaPrototype.
- PmgPrototypes:
Slouží jako složka pro všechny globální Pmg prototypy. Tento objekt nelze smazat, přejmenovat ani přesunout ve stromu Pma objektů. V objektu PmaGlobal lze vytvořit pouze objekty PmaPmgPrototype.

Historie:
Pm9.00.09: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.