Promotic

Objekt PmaAlarmGroup (Skupina alarmů)

Popis:
Objekt zajišťuje uchovávání stavů a historie alarmů. Podrobný popis viz Systém alarmů a Eventů.
Tento objekt přebírá vlastnosti, metody a události objektu PmaObject.
Vlastnosti a metody tohoto objektu:
AcknowledgeKvitace alarm položky
ActivateAktivace existující alarm položky
ActivateNewDynamické vytvoření a aktivace alarm položky
AreaOblast skupiny alarmů
GetHistoryDataZíská data z historie alarmů
GetStateCountPočet alarmů daného stavu
GetStateDataZíská data z aktuálního stavu alarmů
GroupIdIdentifikátor skupiny
GroupParentVrací referenci na rodičovskou skupinu
GroupTitleZobrazovaný název skupiny
InactivateDeaktivace alarm položky
ItemPřístup k jedné alarm položce
QuitSoundUkončení právě aktivního zvukového signálu alarm položky
RegisterNewDynamické vytvoření alarm položky
Zastaralé vlastnosti a metody:
WndHistoryProhlížeč historie alarmů
WndStateProhlížeč stavů alarmů
Vlastnosti a metody zděděné z objektu PmaObject:
AddEventZaregistruje funkci do zadané události
GetInfoVrací Info objekt s daným názvem
GetOwnedByIndexVrací podobjekt zadaný pořadím
GetOwnedByNameVrací referenci na podobjekt zadaný názvem
GetOwnedByTypePole referencí na vnořené objekty
GetOwnedNumVrací počet vnořených objektů v objektu
GetParČtení hodnoty parametru Pma objektu (nebo jeho rodičů)
GetPathNameNázev objektu s cestou k tomuto objektu
GetPermissionVrací oprávnění dané operace z objektu
MethodsPřístup k metodám projektanta tohoto objektu
NameNázev objektu (bez cesty)
ParentVrací referenci na nadřazený Pma objekt
PmVrací referenci na Pma objekt nebo na jeho implementační podobjekt
RemoveEventOdregistruje funkci v zadané události
RootVrací referenci na kořenový objekt aplikace PmaRoot
Události tohoto objektu:
onStateChangeVyvolá se při změně stavu alarm položky
onUserItemActionVyvolá se při zvolení příslušné akce lokálním/síťovým uživatelem v prohlížeči stavů alarmů
Události zděděné z objektu PmaObject:
onStartVyvolá se pro každý objekt v runtimu jen jednou na začátku
onStopVyvolá se pro každý Pma objekt v runtime módu jen jednou na konci při zastavování aplikace
Konfigurační karty:
ObjektObecné informace o daném objektu
UdálostiDefinice algoritmů událostí objektu
SkupinaZákladní parametry skupiny alarmů
PoložkyDefinice alarm položek
UloženíUložení skupiny alarmů
OprávněníOprávnění pro objekt
Web serverNapojení (zpřístupnění) objektu do Web serveru
Související objekty:
PmAlarmItem(Alarm položka) Alarm položka
AlarmAnalogDatové rozšíření o alarm číselné hodnoty
AlarmBinaryDatové rozšíření o alarm dvoustavové hodnoty

Historie:
Pm9.00.12: Opravená chyba: Oprava chyby při zániku dynamické PmAlarmItem a onStateChange.
Pm9.00.00: Změna názvu objektu: PmAlarmEvent -> PmaAlarmGroup
Pm8.03.17: Opravená chyba: Zprovozněno správné zobrazování položek při opačném časovém setřídění. Pro prohlížeč Chrome na Webu zprovozněno zadávání filtračního řetězce.
Pm8.03.15: V prohlížeči historie bylo optimalizováno rozvržení tlačítek pro posun v čase.
Pm8.03.03:
- Oprava při otevření alarm/event prohlížeče na Webu. Při použití $vb v identifikátoru skupiny alarmu se výraz vyhodnotil jako prázdný.
- Oprava přepisování dat v paměti při zápisu do DBF (alarmy DBF), při překročení velikosti zapisované hodnoty proti šířce sloupce v DBF.
Pm8.03.02:
- Historii lze nyní ukládat i do MySQL databáze a FireBird databáze (viz konfigurátor "Typ uložení").
- V metodě Acknowledge nyní lze zadat národní jazyk kvitujícího.
- Při prohlížení na Web klientovi je zlepšena lokalizace národních jazyků.
Pm8.02.16: Opravená chyba: v kartě "Položky" přidány tlačítka pro import/export položek.
Pm8.02.14: Opravená chyba: (prohlížeč historie alarmů):
- Opravená chyba: při zapnuté filtraci a při vzdálených alarmech (pokud Typ uložení = Vzdálené napojení přes Web) nefungoval dobře scrollbar.
- Optimalizace hledání a vyčítání údajů ze souborů historie.
Pm8.02.13: Opravená chyba: Pokud byl v prohlížeči stavů alarmů nastaven konfigurátor "Smazat neaktivní kvitované (zelené) (platí pouze pro dynamicky vytvořené položky)", pak se alarmy nezobrazovaly v prohlížeči historie alarmů.
Pm8.02.12: Opravená chyba: Při přepínání prohlížeče historie a stavu se nyní předává i filtrační text.
Pm8.02.07: Opravená chyba: Metoda GetStateData nevrátila data pokud byl nastaven typ "Vzdálené napojení přes Web".
Pm8.01.10: Pokud nastavený pro typ Vzdálené napojení přes Web, pak nefungoval filtrační text když byla diakritika.
Pm8.01.01:
- Vlastnost AckerId vracela špatnou hodnotu.
- Pokud byl chybný XML konfigurační soubor, pak nešlo otevřít prohlížeč alarmů.
Pm8.00.07:
- nové konfigurátory: Změnit neaktivní kvitované (zelené) ZANIKLÉ na NOVÉ neinicializované za [s] (-1=nikdy) a 2 = Skrýt jen nové neinicializované umožňují nastavit prohlížení aktivních alarmů tak, že alarmy ve stavu neaktivní kvitovaný (zelený) budou v prohlížeči stavů alarmů zobrazeny pouze pro po zadanou dobu - například po dobu 10 hodin aby i následující pracovní směna viděla co se dělo.
- události onStateChange a onUserItemAction obsahují nový parametr pEvent.Context který umožňuje identifikovat například síťového uživatele, který kvitoval alarm.
Pm8.00.06: Zobecnění: Konfigurátor "Smazat neaktivní kvitované (zelené) (platí pouze pro dynamicky vytvořené položky)" má novou volbu "2 = Skrýt jen nové neinicializované".
© MICROSYS, spol. s r. o.