Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmaAlarmGroup (Skupina alarmů)

Popis:
Objekt zajišťuje uchovávání stavů a historie alarmů. Podrobný popis viz Systém Alarmů a Eventů.
Tento objekt přebírá vlastnosti, metody a události objektu PmaObject.
Vlastnosti a metody tohoto objektu:
Acknowledge Kvitace alarm položky
Activate Aktivace existující alarm položky
ActivateNew Dynamické vytvoření a aktivace alarm položky
Area Oblast alarmní skupiny
GetHistoryData Získá data z historie alarmů
GetStateCount Počet alarmů daného stavu
GetStateData Získá data z aktuálního stavu alarmů
GroupId Identifikátor skupiny
GroupParent Vrací referenci na rodičovskou skupinu
GroupTitle Zobrazovaný název skupiny
Inactivate Deaktivace alarm položky
Item Přístup k jedné alarm položce
QuitSound Ukončení právě aktivního zvukového signálu alarm položky
RegisterNew Dynamické vytvoření alarm položky
Zastaralé vlastnosti a metody:
WndHistory Prohlížeč historie alarmní skupiny
WndState Prohlížeč stavu alarmní skupiny
Vlastnosti a metody zděděné z objektu PmaObject:
AddEvent Zaregistruje funkci do zadané události
GetInfo Vrací Info objekt s daným názvem
GetOwnedByIndex Vrací podobjekt zadaný pořadím
GetOwnedByName Vrací referenci na podobjekt zadaný názvem
GetOwnedByType Pole referencí na vnořené objekty
GetOwnedNum Vrací počet vnořených objektů v objektu
GetPar Čtení hodnoty parametru Pma objektu (nebo jeho rodičů)
GetPathName Název objektu s cestou k tomuto objektu
GetPermission Vrací oprávnění dané operace z objektu
Methods Přístup k metodám projektanta tohoto objektu
Name Název objektu (bez cesty)
Parent Vrací referenci na nadřazený objekt ve stromu Pma objektů
Pm Vrací referenci na Pma objekt nebo na jeho implementační podobjekt
RemoveEvent Odregistruje funkci v zadané události
Root Vrací referenci na kořenový objekt aplikace PmaRoot
Události tohoto objektu:
onStateChange Vyvolá se při změně stavu alarm položky
onUserItemAction Vyvolá se při zvolení příslušné akce lokálním/síťovým uživatelem v prohlížeči stavu
Události zděděné z objektu PmaObject:
onStart Vyvolá se pro každý objekt v runtimu jen jednou na začátku
onStop Vyvolá se pro každý Pma objekt v runtime módu jen jednou na konci při zastavování aplikace
Konfigurační karty:
Objekt Obecné informace o daném objektu
Události Definice algoritmů událostí objektu
Skupina Základní parametry alarmní skupiny
Položky Definice alarm položek
Uložení Uložení alarmní skupiny
Oprávnění Oprávnění pro objekt
Web server Napojení (zpřístupnění) objektu do Web serveru
Související objekty:
PmAlarmItem(Alarm položka) Alarm položka
ExtAlarmAnalog Rozšíření o alarm analogové hodnoty
ExtAlarmBinary Rozšíření o alarm hodnoty typu Boolean

Historie:
Pm9.00.12: Opravená chyba: Oprava chyby při zániku dynamické PmAlarmItem a onStateChange.
Pm9.00.00: Změna názvu objektu: PmAlarmEvent -> PmaAlarmGroup
Pm8.03.17: Opravená chyba: Zprovozněno správné zobrazování položek při opačném časovém setřídění. Pro prohlížeč Chrome na Webu zprovozněno zadávání filtračního řetězce.
Pm8.03.15: V prohlížeči historie bylo optimalizováno rozvržení tlačítek pro posun v čase.
Pm8.03.03:
- Oprava při otevření alarm/event prohlížeče na Webu. Při použití $vb v identifikátoru skupiny alarmu se výraz vyhodnotil jako prázdný.
- Oprava přepisování dat v paměti při zápisu do DBF (alarmy DBF), při překročení velikosti zapisované hodnoty proti šířce sloupce v DBF.
Pm8.03.02:
- Historii lze nyní ukládat i do MySQL databáze a FireBird databáze (viz konfigurátor "Typ uložení").
- V metodě Acknowledge nyní lze zadat národní jazyk kvitujícího.
- Při prohlížení na Web klientovi je zlepšena lokalizace národních jazyků.
Pm8.02.16: Opravená chyba: v kartě "Položky" přidány tlačítka pro import/export položek.
Pm8.02.14: Opravená chyba: (prohlížeč historie):
- Opravená chyba: při zapnuté filtraci a při vzdálených alarmech (pokud Typ uložení = Vzdálené napojení přes Web) nefungoval dobře scrollbar.
- Optimalizace hledání a vyčítání údajů ze souborů historie.
Pm8.02.13: Opravená chyba: Pokud byl v prohlížeči stavů nastaven konfigurátor "Smazat neaktivní kvitované (zelené) (platí pouze pro dynamicky vytvořené položky)", pak se alarmy nezobrazovaly v prohlížeči historie.
Pm8.02.12: Opravená chyba: Při přepínání prohlížeče historie a stavu se nyní předává i filtrační text.
Pm8.02.07: Opravená chyba: Metoda GetStateData nevrátila data pokud byl nastaven typ "Vzdálené napojení přes Web".
Pm8.01.10: Pokud nastavený pro typ Vzdálené napojení přes Web, pak nefungoval filtrační text když byla diakritika.
Pm8.01.01:
- Vlastnost AckerId vracela špatnou hodnotu.
- Pokud byl chybný XML konfigurační soubor, pak nešlo otevřít prohlížeč alarmů.
Pm8.00.07:
- nové konfigurátory: Změnit neaktivní kvitované (zelené) ZANIKLÉ na NOVÉ neinicializované za [s] (-1=nikdy) a 2 = Skrýt jen nové neinicializované umožňují nastavit prohlížení aktivních alarmů tak, že alarmy ve stavu neaktivní kvitovaný (zelený) budou v prohlížeči zobrazeny pouze pro po zadanou dobu - například po dobu 10 hodin aby i následující pracovní směna viděla co se dělo.
- události onStateChange a onUserItemAction obsahují nový parametr pEvent.Context který umožňuje identifikovat například síťového uživatele, který kvitoval alarm.
Pm8.00.06: Zobecnění: Konfigurátor "Smazat neaktivní kvitované (zelené) (platí pouze pro dynamicky vytvořené položky)" má novou volbu "2 = Skrýt jen nové neinicializované".
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice