Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmaAlarmGroup (Skupina alarmů)

Popis:
Objekt představuje alarmní skupinu (podskupinu).
Tento objekt přebírá vlastnosti a metody objektu PmaObject.
Vlastnosti a metody:
Acknowledge Kvitace alarm položky
Activate Aktivace existující alarm položky
ActivateNew Dynamické vytvoření a aktivace alarm položky
Area Oblast alarmní skupiny
GetHistoryData Získá data z historie alarmů/eventů
GetStateCount Počet alarmů daného stavu
GetStateData Získá data z aktuálního stavu alarmů
GroupId Identifikátor skupiny
GroupTitle Zobrazovaný název skupiny
Inactivate Deaktivace alarm položky
Item Přístup k jedné alarm položce
QuitSound Ukončení právě aktivního zvukového signálu alarm položky
RegisterNew Dynamické vytvoření alarm položky
Zastaralé vlastnosti a metody:
WndHistory Prohlížeč historie alarmní skupiny
WndState Prohlížeč stavu alarmní skupiny
Události:
onStateChange Vyvolá se při změně stavu alarm položky
onUserItemAction Vyvolá se při zvolení příslušné akce lokálním/síťovým uživatelem v prohlížeči stavu
Konfigurační záložky:
Objekt Obecné informace o daném objektu
Obsah Obsah objektu v XML formě
Události Definice algoritmů událostí objektu
Skupina Základní parametry alarmní skupiny
Položky Definice alarm položek
Uložení Uložení alarmní skupiny
Oprávnění Oprávnění pro objekt
Web server Napojení (zpřístupnění) objektu do Web serveru
Související objekty:
PmAlarmItem(Alarm položka) Alarm položka
ExtAlarmAnalog Rozšíření o alarm analogové hodnoty
ExtAlarmBinary Rozšíření o alarm hodnoty typu Boolean

Historie:
Pm9.00.00: Změna názvu objektu: PmAlarmEvent -> PmaAlarmGroup
Pm8.03.17: Opravená chyba: Zprovozněno správné zobrazování položek při opačném časovém setřídění. Na Webu pro prohlížeč Chrome zprovozněno zadávání filtračního řetězce.
Pm8.03.15: V prohlížeči historie bylo optimalizováno rozvržení tlačítek pro posun v čase.
Pm8.03.03:
- Oprava při otevření alarm/event prohlížeče na Webu. Při použití $vb v identifikátoru skupiny alarmu se výraz vyhodnotil jako prázdný.
- Oprava přepisování dat v paměti při zápisu do DBF (alarmy DBF), při překročení velikosti zapisované hodnoty proti šířce sloupce v DBF.
Pm8.03.02:
- Historii lze nyní ukládat i do MySQL databáze a FireBird databáze (viz konfigurátor "Typ uložení").
- V metodě Acknowledge lze nyní zadat národní jazyk kvitujícího.
- Při prohlížení na Web klientovi je zlepšena lokalizace národních jazyků.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice