Update cookies preferences
Promotic

onStateChange - událost objektu PmaAlarmGroup

Popis:
Událost je vyvolána při změně stavu alarm položky.
Parametry:
pMe(Object) Reference na PmaAlarmGroup objekt, ve kterém daná událost vzniká.
pEvent(Object) Reference na objekt, který popisuje informace o dané události.
pEvent.Item - (Object) [pro čtení] Reference na alarm položku (na objekt PmAlarmItem), která se změnila.
pEvent.Action - (Long) [pro čtení] Indikace typu změny
0 - alarm byl aktivován (viz metoda PmAlarmItem.Activate)
1 - alarm byl deaktivován (viz metoda PmAlarmItem.Inactivate)
2 - alarm byl kvitován (viz metoda PmAlarmItem.Acknowledge)
3 - alarm byl systémem automaticky změněn na NOVÝ neinicializovaný neaktivní kvitovaný [zelený] alarm. Viz konfigurátor "Změnit neaktivní kvitované (zelené) ZANIKLÉ na NOVÉ neinicializované za [s] (-1=nikdy)".
pEvent.Context - (Object) [pro čtení] Reference na objekt s dodatečnými informacemi o uživateli, který provedl akci s následným vyvoláním této události. Vznik a zánik alarmu je vždy vyvolán lokálním uživatelem. Kvitace alarmu může být vyvolána jak lokálním uživatelem z lokální aplikace nebo síťovým uživatelem ze vzdáleného klienta (např. Web). Informaci o uživateli lze použít například buď k povolení/zakázaní akce (pokud to jde) nebo pro zadání informace o uživateli do alarmů.
pEvent.Context.User - Reference na objekt PmUser, ve kterém jsou podrobnější informace o uživateli (lokálním nebo síťovém), který provedl akci s následným vyvoláním této události.
Upozornění! Aby v podobjektu User byla věrohodná hodnota je nutno, aby v příslušném oprávnění "WebRead" nebyly pseudo skupiny $ANY a $ANY_NET (tzn. aby při otevření Web stránky musel být přihlášen uživatel).
pEvent.Context.Language - Vrací informaci o požadovaném národním jazyce. Jazyk je určen textovým identifikátorem, např. "cs", "sk", "en" atd. - viz Jazyky s plnou podporou v systému PROMOTIC. Viz konfigurátor "PmaRoot > Aplikace > Hlavní jazyk runtime".
Viz také:
Příklad:
Každou změnu každé položky vypíšeme do položky Debug INFO systému:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var sAction;
switch (pEvent.Action)
{
case 0:
sAction = "ACTIVATE";
break;
case 1:
sAction = "INACTIVATE";
break;
case 2:
sAction = "ACKNOWLEDGE";
break;
default:
sAction = "??";
break;
}

Pm.Debug("Událost onStateChange:");
Pm.Debug("Action=" + sAction);
Pm.Debug("Popis=" + pEvent.Item.Description);
© MICROSYS, spol. s r.o.