Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

RegisterNew - metoda objektu PmaAlarmGroup

Popis:
Dynamické vytvoření nové alarm položky (objekt PmAlarmItem) v neaktivním a kvitovaném stavu (zelená). Metoda vrací vytvořenou alarm položku. Alarm položku lze získat i voláním metody Item.
Syntaxe:
Object RegisterNew(String sId, String sTemplate, [String sSource], [String sDesc])
Parametry:
sId(String) Jednoznačný textový identifikátor nové alarm položky. Tento identifikátor se pak využívá při volání metod například: Activate, Inactivate, Acknowledge, Item, atd.
sTemplate(String) Jednoznačný textový identifikátor alarm položky typu vzor (viz konfigurátor "Vzor pro dynamicky vytvářené položky"), jejíž konfigurace se použije.
sSource[nepovinné] (String) Označení zdroje alarm položky. Umožňuje uživateli třídit a filtrovat alarm položky v prohlížeči ve spuštěné aplikaci podle zadaného zdroje. Pokud není nastaveno, pak se použije hodnota se vzoru.
sDesc[nepovinné] (String) Vlastní popis alarm položky. Základní text alarm položky, který je zobrazen v prohlížeči ve spuštěné aplikaci. Pokud není nastaveno, pak se použije hodnota se vzoru.
Vrácená hodnota:
Vrací nově vytvořený objekt typu PmAlarmItem. V případě chyby vrací hodnotu null pro JavaScript nebo Nothing pro VBScript (pravděpodobně již existuje položka se zadaným Id). Hodnotu Nothing lze testovat VBScript operátorem Is.
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oAl = pMe.Pm("/Alarm");
var oAlItem = oAl.RegisterNew("T1_HI", "HI", "Kotel", "T1 over high limit");
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice