Update cookies preferences
Promotic

onUserItemAction - událost objektu PmaAlarmGroup

Popis:
Událost je vyvolána při zvolení příslušné akce lokálním/síťovým uživatelem v prohlížeči stavů alarmů.
Parametry:
pMe(Object) Reference na PmaAlarmGroup objekt, ve kterém daná událost vzniká.
pEvent(Object) Reference na objekt, který popisuje informace o dané události.
pEvent.Action - (String) [pro čtení] Určuje zvolenou akci nad alarm položkou.
ack - Uživatel zvolil kvitaci vybraného alarmu v prohlížeči stavů alarmů.
ackall - Uživatel zvolil kvitaci všech alarmů v prohlížeči stavů alarmů.
pEvent.ItemId - (String) [pro čtení] Identifikátor vybrané alarm položky (pokud se nejedná o hromadnou operaci).
pEvent.TimeOn - (Date) [pro čtení] Čas vzniku vybrané alarm položky (pokud se nejedná o hromadnou operaci). Jedná se o doplňkovou informaci k identifikátoru alarm položky, která umožňuje jednoznačnou identifikaci vybrané alarm položky. Pokud v konfigurátoru "Počet neaktivních, nekvitovaných starších kopií (modrých) daného alarmu" je povoleno uchovávat neaktivní, nekvitované (modré) alarmy, pak může existovat více alarm položek se stejným identifikátorem.
pEvent.Context - (Object) [pro čtení] Reference na objekt s dodatečnými informacemi o uživateli, který provedl akci s následným vyvoláním této události. Vznik a zánik alarmu je vždy vyvolán lokálním uživatelem. Kvitace alarmu může být vyvolána jak lokálním uživatelem z lokální aplikace nebo síťovým uživatelem ze vzdáleného klienta (např. Web). Informaci o uživateli lze použít například buď k povolení/zakázaní akce (pokud to jde) nebo pro zadání informace o uživateli do alarmů.
pEvent.Context.User - Reference na objekt PmUser, ve kterém jsou podrobnější informace o uživateli (lokálním nebo síťovém), který provedl akci s následným vyvoláním této události.
Upozornění! Aby v podobjektu User byla věrohodná hodnota je nutno, aby v příslušném oprávnění "WebRead" nebyly pseudo skupiny $ANY a $ANY_NET (tzn. aby při otevření Web stránky musel být přihlášen uživatel).
pEvent.Context.Language - Vrací informaci o požadovaném národním jazyce. Jazyk je určen textovým identifikátorem, např. "cs", "sk", "en" atd. - viz Jazyky s plnou podporou v systému PROMOTIC. Viz konfigurátor "PmaRoot > Aplikace > Hlavní jazyk runtime".
pEvent.Enabled - (Boolean) [pro čtení i zápis] Určuje, zda se nad vybranou alarm položkou požadovaná akce provede nebo ne.
true (přednastaveno) - Alarm systém provede zvolenou akci nad vybranou alarm položkou.
false - Alarm systém neprovede zvolenou akci nad vybranou alarm položkou.
Viz také:
Příklad:
Každou změnu každé položky spojenou s přihlášeným uživatelem do položky Debug INFO systému:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Pm.Debug("Alarm - Action=" + pEvent.Action + ", itemId=" + pEvent.ItemId + ", -> user=" + pEvent.Context.User.Id + ", Time=" + Now());


Získá název kvitované položky objektu PmaData mající Datová rozšíření ExtAlarmBinary. A jméno přihlášeného uživatele, který tuto alarm položku kvitoval.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var sVarName, sUserName;
var oItem = pMe.Item(pEvent.ItemId);
var oExt = oItem.Extension();

if (oExt)
{
sVarName = oExt.Var.Name;
sUserName = pEvent.Context.User.Name;
}
© MICROSYS, spol. s r.o.