Promotic

Objekt ExtAlarmBinary

Popis:
Rozšíření proměnné PmVar objektu PmaData o napojení na objekt PmaAlarmGroup pro alarm dvoustavové hodnoty na nastavenou true/false hodnotu.
Vlastnosti a metody:
AlarmVrací objekt PmAlarmItem
ExtIdIdentifikátor datového rozšíření
VarVrací objekt PmVar
Konfigurační okna:
ExtAlarmBinaryKonfigurace datového rozšíření
Poznámka:
Formát uložení obsahu datového rozšíření v podobě řetězce:
Obsah celého datového rozšíření (všech konfigurátorů) lze uložit v podobě jediného řetězce. Viz Formát uložení obsahu datového rozšíření v podobě řetězce.
Id={AlarmBinary;PmaObject;Template;Source;Desc;Negate;ValType;BitMask;AlarmId}
- Id: viz konfigurátor "Identifikátor datového rozšíření"
- PmaObject: viz konfigurátor "Cílový objekt (PmaAlarmGroup)"
- Template: viz konfigurátor "Vzor alarmu"
- Source: viz konfigurátor "Zdroj alarmu (source)"
- Desc: viz konfigurátor "Popis alarmu (desc)"
- Negate: viz konfigurátor "Alarm aktivovat na hodnotu 0 (negovaný test)"
- ValType: viz konfigurátor "Typ hodnoty"
- BitMask: viz konfigurátor "Určuje číslo bitu pro testování"
- AlarmId: viz konfigurátor "Identifikátor alarmu"
Viz také:
- ExtAlarmAnalog (objekt)
- ExtEvent (objekt)

Historie:
Pm8.03.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.