Update cookies preferences
Promotic

Objekt ExtEvent

Popis:
Rozšíření proměnné PmVar objektu PmaData pro napojení na objekt PmaEventGroup pro automatické generování eventů.
Vlastnosti a metody:
EventVrací objekt PmEventItem
ExtIdIdentifikátor datového rozšíření
VarVrací objekt PmVar
Konfigurační okna:
ExtEventKonfigurace datového rozšíření
Poznámka:
Upozornění! K vytvoření vlastního popisu eventu (desc) lze použít Makro výraz, který je vyhodnocován při KAŽDÉ aktivaci eventu. Makro výraz $.expr zpřístupňuje skriptovací rozhraní vlastního datového rozšíření pomocí proměnné pDE. Vlastnost pVar vrací objekt PmVar. To umožňuje vytvářet popis eventu, který může být různý při každé aktivaci, a dokonce v sobě může obsahovat i název, aktuální hodnotu proměnné, atd. (pVar.Name, pVar.Value). Viz příklady.

Formát uložení obsahu datového rozšíření v podobě textového řetězce:
Obsah celého datového rozšíření (všech konfigurátorů) lze uložit v podobě jediného textového řetězce. Viz Formát uložení obsahu datového rozšíření v podobě textového řetězce.
Id={Event;PmaObject;Template;Source;Desc;ActWhen;ValType;BitIndex;EventId}
- Id: viz konfigurátor "Identifikátor datového rozšíření"
- PmaObject: viz konfigurátor "Cílový objekt (PmaEventGroup)"
- Template: viz konfigurátor "Vzor eventu"
- Source: viz konfigurátor "Zdroj eventu (source)"
- Desc: viz konfigurátor "Popis eventu (desc)"
- ActWhen: viz konfigurátor "Event aktivovat při"
- ValType: viz konfigurátor "Typ hodnoty"
- BitIndex: viz konfigurátor "Určuje číslo bitu pro testování"
- EventId: viz konfigurátor "Identifikátor eventu"
Viz také:
- ExtAlarmAnalog (objekt)
- ExtAlarmBinary (objekt)

Historie:
Pm8.03.00: Vytvořeno
Pm8.02.00: nové datové rozšíření, které umožňuje při zápisu do proměnné vytvořit event pro objekt PmaEventGroup. Je to podobné jako ExtAlarmBinary.
© MICROSYS, spol. s r.o.