Update cookies preferences
Promotic

Objekt ExtDdeClient

Popis:
Rozšíření proměnné PmVar objektu PmaData pro napojení na DDE komunikaci. Proměnná je klient napojený na DDE server.
Vlastnosti a metody:
ExtIdIdentifikátor datového rozšíření
VarVrací objekt PmVar
Konfigurační okna:
ExtDdeClientKonfigurace datového rozšíření
Poznámka:
Toto datové rozšíření je funkční pouze pokud jsou správně globálně nastaveny konfigurátory PmaRoot > DDE > DDE povoleno a PmaRoot > DDE > DDE klientské skupiny.

Formát uložení obsahu datového rozšíření v podobě textového řetězce:
Obsah celého datového rozšíření (všech konfigurátorů) lze uložit v podobě jediného textového řetězce. Viz Formát uložení obsahu datového rozšíření v podobě textového řetězce.
Id={DdeClient;DdeGroup;DdeId;InitSync;Write;Read;PeriodType;Period}
- Id: viz konfigurátor "Identifikátor datového rozšíření"
- DdeGroup: viz konfigurátor "DDE skupina"
- DdeId: viz konfigurátor "DDE položka (item)"
- InitSync: viz konfigurátor "Poč. synchronizace"
- Write: viz konfigurátor "Zápis na server"
- Read: viz konfigurátor "Čtení ze serveru"
- PeriodType: viz konfigurátor "Periodická komunikace"
- Period: viz konfigurátor "Perioda [s]"
Viz také:
- ExtDdeServer (objekt)

Historie:
Pm8.03.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.