Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt ExtDdeClient

Popis:
Rozšíření proměnné PmVar objektu PmaData o napojení na DDE komunikaci. Proměnná je klient napojený na DDE server.
Vlastnosti a metody:
Var Vrací objekt PmVar
Konfigurační okna:
ExtDdeClient Konfigurace datového rozšíření
Poznámka:
Toto datové rozšíření je funkční pouze pokud jsou správně globálně nastaveny konfigurátory PmaRoot > DDE > DDE povoleno a PmaRoot > DDE > DDE klientské skupiny.

Formát uložení obsahu datového rozšíření v podobě řetězce:
Obsah celého datového rozšíření (všech konfigurátorů) lze uložit v podobě jediného řetězce. Viz Formát uložení obsahu datového rozšíření v podobě řetězce.
Id={DdeClient;DdeGroup;DdeId;InitSync;Write;Read;PeriodType;Period}
- Id: viz konfigurátor "Identifikátor datového rozšíření"
- DdeGroup: viz konfigurátor "DDE skupina"
- DdeId: viz konfigurátor "DDE položka (item)"
- InitSync: viz konfigurátor "Poč.synchronizace"
- Write: viz konfigurátor "Zápis na server"
- Read: viz konfigurátor "Čtení ze serveru"
- PeriodType: viz konfigurátor "Periodická komunikace"
- Period: viz konfigurátor "Perioda [s]"

Historie:
Pm8.03.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice