Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt ExtDdeClient

Popis:
Rozšíření proměnné PmVar objektu PmaData o napojení na DDE komunikaci. Proměnná je klient napojený na DDE server.
 
Formát uložení obsahu datového rozšíření v podobě řetězce:

Obsah celého datového rozšíření (všech konfigurátorů) lze uložit v podobě jediného řetězce. Viz Formát uložení obsahu datového rozšíření v podobě řetězce.

Id={DdeClient;sDdeGroup;sItemId;nInitSync;nWriteOnChange;nReadOnChange;nPeriodical;fPeriod}

 
Toto datové rozšíření je funkční pouze pokud jsou správně globálně nastaveny konfigurátory PmaRoot > DDE > DDE povoleno a PmaRoot > DDE > DDE klientské skupiny.
Vlastnosti a metody:
ClassName Název typu datového rozšíření
Var Zpřístupnění objektu PmVar
Konfigurační okna:
ExtDdeClient Konfigurace datového rozšíření

Historie:
Pm8.03.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice