Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt ExtDdeServer

Popis:
Rozšíření proměnné PmVar objektu PmaData o napojení na DDE komunikaci. Proměnná je server a jiná aplikace (DDE klient) se na ni může napojit.
 
Formát uložení obsahu datového rozšíření v podobě řetězce:

Obsah celého datového rozšíření (všech konfigurátorů) lze uložit v podobě jediného řetězce. Viz Formát uložení obsahu datového rozšíření v podobě řetězce.

Id={DdeServer;sItemId}

 
Toto datové rozšíření je funkční pouze pokud jsou správně globálně nastaveny konfigurátory PmaRoot > DDE > DDE povoleno a PmaRoot > DDE > DDE server.
Vlastnosti a metody:
ClassName Název typu datového rozšíření
Var Zpřístupnění objektu PmVar
Konfigurační okna:
ExtDdeServer Konfigurace datového rozšíření

Historie:
Pm8.03.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice