Promotic

Objekt ExtDdeServer

Popis:
Rozšíření proměnné PmVar objektu PmaData pro napojení na DDE komunikaci. Proměnná je server a jiné aplikace (DDE klient) se na ni mohou napojit.
Vlastnosti a metody:
ExtIdIdentifikátor datového rozšíření
VarVrací objekt PmVar
Konfigurační okna:
ExtDdeServerKonfigurace datového rozšíření
Poznámka:
Toto datové rozšíření je funkční pouze pokud jsou správně globálně nastaveny konfigurátory PmaRoot > DDE > DDE povoleno a PmaRoot > DDE > DDE server.

Formát uložení obsahu datového rozšíření v podobě textového řetězce:
Obsah celého datového rozšíření (všech konfigurátorů) lze uložit v podobě jediného textového řetězce. Viz Formát uložení obsahu datového rozšíření v podobě textového řetězce.
Id={DdeServer;DdeItem}
- Id: viz konfigurátor "Identifikátor datového rozšíření"
- DdeItem: viz konfigurátor "DDE položka (item)"
Viz také:
- ExtDdeClient (objekt)

Historie:
Pm8.03.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.