Promotic

Obiekt ExtDdeServer

Opis:
Rozszerzenie zmiennej PmVar obiektu PmaData do podłączenia do komunikacji DDE. Zmienna jest serwerem i pozostałe aplikacje (DDE klient) mogą się do niej podłączyć.
Właściwości i metody:
ExtIdIdentyfikator rozszerzenia danych
VarZwraca obiekt PmVar
Okna konfiguracyjne:
ExtDdeServerKonfiguracja rozszerzenia danych
Notatka:
Niniejsze rozszerzenie danych działa tylko jeżeli są poprawnie ustawione konfiguratory PmaRoot > DDE > DDE aktywowane oraz PmaRoot > DDE > DDE serwer.

Format zapisania zawartości rozszerzenia danych w formie łańcucha tekstowego:
Zawartość całego rozszerzenia danych (wszystkich konfiguratorów) można zapisać w formie jedynego łańcucha tekstowego. Patrz Format zapisania zawartości rozszerzenia danych w formie łańcucha tekstowego.
Id={DdeServer;DdeItem}
- Id: patrz konfigurator "Identyfikator rozszerzenia danych"
- DdeItem: patrz konfigurator "DDE pozycja (item)"
Patrz również:
- ExtDdeClient (obiekt)

Historia:
Pm8.03.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.