Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obiekt ExtWriteAction

Opis:
Rozszerzenie zmiennej PmVar obiektu PmaData o wywołanie zdarzenia (akcji) podczas zapisu do wartości.
 
Format zapisania zawartości rozszerzenia danych w formie łańcucha tekstowego:

Zawartość całego rozszerzenia danych (wszystkich konfiguratorów) można zapisać w postaci jedynego łańcucha. Patrz Format zapisania zawartości rozszerzenia danych w formie łańcucha tekstowego.

Id={WriteAction;BeforeWrite;AfterWrite}

- Id: patrz konfigurator "Identyfikator rozszerzenia danych"
- BeforeWrite: patrz konfigurator "Zdarzenie "onItemBeforeWrite""
- AfterWrite: patrz konfigurator "Zdarzenie "onItemAfterWrite""
 
Jeżeli jest dozwolone wywołanie zdarzenia onItemBeforeWrite, wtedy zdarzenie to zostanie wywołane dla danej zmiennej zawsze bezpośrednio przed zapisem lub przed zmianą wartości zmiennej. Nierozważne zezwolenie zdarzenia dla wszystkich pozycji może spowodować zbędne obciążenie czasowe procesora. Na przykład jeżeli obiekt zawiera 1000 zmiennych i każda m adozwolone wywołanie, wtedy zapis nowych wartości do wszystkich zmiennych obiektu może spowodować, że zostanie 1000 razy wywołane zdarzenie onItemBeforeWrite (za każdym razem z innym parametrem pEvent.Item). Jest również bardziej korzystne (jeżeli istnieje konieczność reagowania na zapis lub zmianę zmiennej) zezwolić zdarzenie onItemAfterWrite zamiast onItemBeforeWrite. Zezwollić onItemBeforeWrite jest zatem stosowne tylko jeżeli zachodzi konieczność testowania zapisywanej zmiennej i w przypadku konieczności jej zmiana (filtrowanie). Parametr pEvent.NewVal jest w zdarzeniu onItemBeforeWrite przeznaczony zarówno do odczytu jak i do zapisu i z tego powodu w opisywanym zdarzeniu można wmusić inną wartość, niż jest rzeczywiście zapisywana.

Jeżeli jest dozwolone wywołanie zdarzenia onItemAfterWrite, wtedy zdarzenie to zostanie wywołane dla danej zmiennej zawsze po zapisie lub po zmianie wartości zmiennej. Dla zezwolenia tego zdarzenia odnoszą się podobne notatki jak w przypadku zezwolenia onItemBeforeWrite. Zezwolenie onItemAfterWrite jest stosowne w przypadku zmiennych, które zbyt często nie zmieniają swej wartości i w tym przypadku jest korzystne zezwolenie wywołania 'po zmianie'.

Uwaga: Zdarzenie onItemBeforeWrite i zdarzenie onItemAfterWrite nie zostanie wywołane, jeżeli zapis do zmiennej nie jest wykonywany bezpośrednio, tzn. jeżeli zmienna jest połączona powiązaniem danych z inną wartością.

Okna konfiguracyjne:
ExtWriteAction Konfiguracja rozszerzenia danych

Historia:
Pm8.03.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice