Promotic

QualitySubstValue - właściwość obiektu ExtWriteAction

Opis:
Wartość zastępcza podczas niepoprawnej jakości.
Składnia:
Variant QualitySubstValue
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Zastosuj wartość zastępczą" tego obiektu.
 
Jeżeli jest zezwolone QualityTestEnabled, wtedy podczas zapisu wartości do zmiennej jest testowana jakość zapisywanej wartości (patrz właściwość PmVar.Quality). Jeżeli jakość nie jest poprawna, wtedy do zmiennej zostanie zapisana wartość zastępcza QualitySubstValue. Podczas zapisu wartości zastępczej zostanie podtrzymany typ danych zmiennej, wartość zastępcza zostanie do niego przekonwertowana.
Patrz również:
Przykład1:
Przykłady uzyskania tej właściwości w skrypcie.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

vVal = pMe.Pm("/data/#vars/Temperatura/#ext/wact").QualitySubstValue;

// lub
vVal = pMe.Pm("/data/#vars/Temperatura").Extension("wact").QualitySubstValue;

// lub
vVal = pMe.Pm("/data").Item("Temperatura").Extension("wact").QualitySubstValue;
Przykład2:
Przykład uzyskania tej właściwości przy pomocy Makro wyrażenie z innego rozszerzenia danych poprzez zmienną pVar.

Historia:
Pm9.00.13: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.