Promotic

MaxSubstQuality - właściwość obiektu ExtWriteAction

Opis:
Jakość zastępcza.
Składnia:
Long MaxSubstQuality
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Zastosuj jakość zastępczą" tego obiektu.
 
Jeżeli jest zezwolone MaxTestEnabled, wtedy w trakcie zapisu wartości do zmiennej jest testowana maksymalna dozwolona wartość MaxValue. Jeżeli wartość jest wyższa, wtedy do zmiennej zostanie zapisana wartość zastępcza MaxSubstValue i/lub jakość zastępcza MaxSubstQuality.
Patrz również:
Przykład1:
Przykłady do uzyskania tej właściwości w skrypcie.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

nVal = pMe.Pm("/data/#vars/Temperatura/#ext/wact").MaxSubstQuality;

// lub
nVal = pMe.Pm("/data/#vars/Temperatura").Extension("wact").MaxSubstQuality;

// lub
nVal = pMe.Pm("/data").Item("Temperatura").Extension("wact").MaxSubstQuality;
Przykład2:
Przykład do uzyskania tej właściwości przy pomocy Makro wyrażenie z innego rozszerzenia danych poprzez zmienną pVar.

Historia:
Pm9.00.13: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.