Promotic

Makro wyrażenie $.expr

Makro wyrażenie zwraca wyrażenie zapisane w składni JavaScript.

Składnia:
$.expr("wyrażenie")
gdzie "wyrażenie" może zawierać:
- Stała: Liczbowe (np. 1, 3.14) lub łańcuchowe (np. '.mdb', 'Cisnienie').
Uwaga! Stałe łańcuchowe muszą być pisane z cudzysłowiem pojedyńczym (jeżeli dla całego wyrażenia został zastosowany cudzysłowy podwójny) lub przed cudzysłowiem należy zamieścić lewy ukośnik \".
- Inne makra: W ten sposób można udostępnić na przykład Parametry Pma obiektu, Parametry Pmg obiektu, ścieżki do plików, wartości w pliku konfiguracyjnym, itd.
- pMe zmienna: Przedstawia Pma obiekt lub Pmg obiekt - według tego, w którym obiekcie makro zostało zdefiniowane.
Przy pomocy pMe można wtedy standardowo przystępować do właściwości lub metody.
Uwaga! Niniejsza zmienna nie działa dla Web paneli oraz w rozszerzeniu danych.
- pDE zmienna: Tylko dla rozszerzeń danych, gdzie zastępuje zmienną pMe.
Przedstawia interfejs skryptowy samego rozszerzenia danych, patrz Rozszerzenia danych.
Właściwość pDE.Var (na przykład ExtAlarmAnalog.Var) zwraca obiekt PmVar, w którym znajduje się rozszerzenie danych.
- pVar zmienna: Tylko dla rozszerzeń danych, gdzie zastępuje zmienną pMe.
Przedstawia interfejs skryptowy samego rozszerzenia danych, patrz Rozszerzenia danych.
Właściwość pVar (na przykład ExtAlarmAnalog.Var) zwraca obiekt PmVar, w którym znajduje się rozszerzenie danych.
- Pm zmienna: Przedstawia obiekt Pm.
Uwaga! Chodzi o specjalną ograniczoną wersję obiektu Pm, w której są dostępne funkcje dla pracy z s matematyką, s łańcuchami, s polami, z datą i czasem, itd., w wersji tej ale nie są dostępne funkcje związane z właściwością aplikacji lub z systemem PROMOTIC (np. zalogowany użytkownik, priorytet aplikacji, data uruchomienia, wołanie globalnej metody, itd.).
Przykład1:
Wartość parametru xx jest 3. Wtedy ocenione wyrażenie będzie miał wartość 13yy (nie 4yy), ponieważ doszło do podliczenia łańcuchowego.
Wartość parametru ($.par) zawsze zwraca wartość typu String.
JavaScript wykona działanie + jako podliczenie łańcuchowe zawsze wtedy, jeżeli przynajmniej jeden z operandów jest łańcuch.
Do podliczenia matematycznego dojdzie tylko jeżeli oba operandy są typu liczbowego (patrz Przykład2).
$.expr("1+$.par('xx',0)+'yy'")
Przykład2:
Wartość parametru xx jest 3. Wtedy ocenione wyrażenie będzie miał wartość 4yy, ponieważ doszło do podliczenia matematycznego.
Wartość parametru ($.par) zawsze zwraca wartość typu String, który przy pomocy metody Pm.ToNumber zkonwertuje na liczbę.
JavaScript wykona działanie + jako podliczenie matematyczne, ponieważ oba operandy są typu liczbowego (w odróżnieniu od Przykład1).
$.expr("1+Pm.ToNumber($.par('xx',0))+'yy'")
Przykład3:
Ścieżka do pliku bazy danych Access (.mdb) dla potrzeb obiektu PmaTrendGroup.
Nazwa pliku jest taka sama jak nazwa identyfikacyjna grupy trendów (patrz właściwość PmaTrendGroup.GroupId).
$.path("data",$.expr("'trend/'+pMe.GroupId+'.mdb'"))

Konfiguratory w edytorze wartości rozszerzonej:
wyrażenie JavaScriptWyrażenie zapisane w składni JavaScript

Historia:
Pm9.00.07: W wyrażeniu można zastosować zmienną pVar (obiekt typu PmVar).
Pm8.02.05: W wyrażeniu można zastosować zmienną pDE (obiekt typu Rozszerzenia danych).
Pm8.02.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.