Promotic

Makro wyrażenie $.par

Omawiane makro wyrażenie przedstawia:
1) Odniesienie do parametru Pma obiektu lub
2) Odniesienie do parametru Pmg obiektu


Składnia:
$.par("xx")
- xx = jest nazwa parametru Pma obiektu lub Pmg obiektu.

Przestarzała składnia zapisu makro wyrażenia: $par:xx

Wartość makra obliczana jest sposobem kaskadowym, tzn. parametr o podanej nazwie jest wyszukiwany najpierw w obiekcie, w którym makro wyrażenie jest zastosowane. Jeżeli parametr nie zostaje odnaleziony, wtedy następnie jest wyszukiwany w rodzicach tego obiektu (w obiektach w których dany obiekt jest zanurzony), i dopiero na samym końcu jest wyszukiwany w obiekcie PmaRoot lub PmgRoot.

Omawiane makro wyrażenie można zastosować:
- w konfiguratorach Pma obiektów, np. w konfiguratorze "Tytuł panela", itd.
Jego zastosowanie jest w zasadzie koniecznością w przypadku konceptu prototypów i instancji (obiekty PmaPrototype oraz PmaInstance, gdzie parametry umożliwiają określenie różnic w poszczególnych instancjach).
- w konfiguratorach Pmg obiektów, np. w konfiguratorze tekstu obiektów PmgString, PmgButton, itd.
- przy wprowadzaniu powiązań danych, np. w powiązaniu danych "PP - Powiązanie danych z właściwością Pma obiektu" oraz w powiązaniu danych "GP - Powiązanie danych z właściwością Pmg obiektu".


Notatka: Parametr można również stwierdzić również w skrypcie przy pomocy metody PmaObject.GetPar lub PmgObject.GetPar.

Stosunek parametrów Pma obiektów oraz Pmg obiektów:
Ważnym jest, że można przekazać parametr Pma obiektu do panela jako parametr Pmg obiektu. Zasadą jest, że parametr Pma obiektu nie jest automatycznie przekazywany do środka panelu (Pmg obiekt "nie widzi" parametr, który jest zdefiniowany poza panelem). W panelu jest konieczne założenie odpowiedniego parametru w obiekcie PmgRoot i podczas otwarcia panela ustawić go na wartość parametru Pma obiektu. To można osiągnąć:
- przy pomocy parametru sViewPars metody Pm.CreateView lub
- przy pomocy makro wyrażenia w panelu w konfiguratorze "Wartość domyślna sViewPars".


Przykład:
Jeżeli nmb jest parametrem obiektu PmgRoot i jeżeli panel był otwarty na przykład przy pomocy metody Pm.CreateView(pMe.PmPanel,"/panel", "pars:{nmb:2;}", "target:main;").Open(), i jeżeli pod identyfikatorem tekstu boil jest przedstawiony lokalizowany tekst narodowy "Kociol", wtedy rezultatem całego złożonego makra jest tekst "Kociol2".
$.join($.text("app","boil"),$.par("nmb"))

Konfiguratory w edytorze wartości rozszerzonej:
ParametrOkreśla nazwę parametru
© MICROSYS, spol. s r.o.