Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Powiązanie danych PP - Powiązanie danych z właściwością Pma obiektu

Opis:
Wartość powiązania danych PP jest wartość właściwości wybranego Pma obiektu.
Konfiguratory powiązania danych:
ObiektŚcieżka do Pma obiektu w drzewie Pma obiektów, do którego właściwości ma zostać wytworzone powiązanie danych (rozróżnia duże/małe litery).

Ścieżka opisuje ulokowanie obiektu w drzewie Pma obiektów. Adresacja poszczególnych poziomów drzewa jest oddzielona znakiem /. Do zagnieżdżonego Pma obiektu podrzędnego odnosi się jego nazwą. Do nadrzędnego Pma obiektu odnosi się przy pomocy znaków .. . Do zagnieżdżonego podobiektu implementacyjnego (nie jest typu PmaObject) odnosi się przy pomocy znaku #, za którym znajduje się typ podobiektu implementacyjnego (np. #vars). To znaczy, że adresacja # opuszcza drzewo Pma obiektów (wytworzone przez użytkownika) i zaczyna adresować podobiekty implementacyjne Pma obiektu. Na przykład "/appdata/data/#vars/Temperatura".

Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana podczas otwierania okna). Patrz Przykład3.

WłaściwośćWłaściwość wybranego obiektu.

Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana podczas otwierania okna).

Właściwość dynamicznaZaznacz tylko w specjalnych przypadkach:

Zaznacz tylko jeżeli w wierszu właściwości jest zapisane WYRAŻENIE, na przykład:

- Trends(0).Unit i jeżeli obiekt może być (w tym przypadku podobiekt Trend obiektu odnoszący się przy pomocy konfiguratorów "Obiekt" oraz "Właściwość") w trybie runtime dynamicznie usuwany i ponownie wytwarzany.

NIE zaznaczaj, jeżeli w wierszu właściwości jest zapisana tylko nazwa elementarnej właściwości, na przykład Value, Visible, itd.

Notatka:
To powiązanie danych działa w Web panelach. Wartości tego powiązania danych są pozyskiwane w wyniku komunikacji z Web serwerem (z aplikacją PROMOTIC). Web klient (tzn. przeglądarka internetowa) regularnie komunikuje się z Web serwerem według ustawionego periodu - patrz konfigurator "PmaPanel > Web serwer > Częstostliwość odświeżania stron HTML [s]".
Przykład1:
Przykład ścieżki bezwzględnej: Powiązanie ze zmienną Temperatura w obiekcie typu PmaData umiejscowionym na ścieżce bezwzględnej "/Kociol1/Data".
Obiekt: /Kociol1/Data/#vars/Temperatura
Właściwość: Value
Przykład2:
Przykład ścieżki względnej: Powiązanie ze zmienną Temperatura w obiekcie typu PmaData o nazwie "Data" umiejscowionym obok danego panelu (obok obiektu PmaPanel w którym jest wykonane to powiązanie).
Obiekt: ../Data/#vars/Temperatura
Właściwość: Value
Przykład3:
Przykład zastosowanie Makro wyrażenie $.par: Powiązanie ze zmienną Temperatura w obiekcie typu PmaData umiejscowionym na ściwżce bezwzględnej "/Kociol1/Data" (lub Kociol2,3,4) według tego, jaką wartość ma parametr nmb.
Obiekt: $.join("/Kociol",$.par("nmb"),"/Data/#vars/Temperatura")
Właściwość: Value
Przykład4:
Przykład zastosowania ActiveX: Powiązanie z właściwością Property obiektu ActiveX ustawionego w obiekcie PmaActiveX o nazwie "Ax0".
Obiekt: /Ax0
Właściwość: Acx.Property
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice