Promotic

Powiązanie danych VB - Powiązanie danych z wyrażeniem skryptowym - okno konfiguracyjne

Opis:
Wartość powiązania danych VB jest wartość dowolnego wyrażenia w języku VBScript. W wyrażeniu mogą być wykorzystane Operatory VBScript, stałe, odniesienie do obiektu, itd.
To powiązanie danych nie działa w Web panelach.
Niniejsze powiązanie z danymi jest przestarzałe (lecz funkcjonalna) oraz jest lepiej zastosować powiązania danych E - Powiązanie danych z wyrażeniem ogólnym.
Konfiguratory powiązania danych:
VBScript wyrażenieDowolne wyrażenie w składni języka VBScript. Wartość tego wyrażenia będzie wartością powiązania danych.
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana podczas otwierania okna).
Przykład:
W środowisku deweloperskim miejmy w obiekcie PmaRoot umieszczony obiekt PmaData o nazwie "Data" z pozycją danych d0. Wartością powiązania danych VB o tekście:
Pm("/Data/#vars/d0") + 10
będzie wartość zmiennej d0 w obiekcie PmaData zwiększona o 10.
© MICROSYS, spol. s r. o.