Update cookies preferences
Promotic

Powiązanie danych LN - Funkcja liniowa - okno konfiguracyjne

Opis:
Powiązanie danych LN zapewnia zmianę wartości wymaganego konfiguratora przy pomocy zmiennej sterującej. Zmienna sterująca jest właściwie współrzędną x punktu określonej prostej (patrz konfigurator "Limit 1" oraz "Limit 2") a rezultatem jest współrzędna Y tego punktu.
Niniejsze powiązanie z danymi jest przestarzałe (lecz funkcjonalna) oraz jest lepiej zastosować powiązania danych E - Wyrażenie ogólne (patrz Przykład6).
Konfiguratory powiązania danych:
Zmienna sterującaW tym polu musi być zdefiniowana zmienna sterująca, która zazwyczaj jest powiązana z kolejnym powiązaniem danych (lecz może być również stałą).
Limit 1Współrzędna X 1. punktu funkcji liniowej.
Limit 2Współrzędna X 2. punktu funkcji liniowej.
Notatka:
To powiązanie danych działa w Web panelach. Właściwe obliczenie powiązania danych nie wymaga komunikacji z Web serwerem (z aplikacją PROMOTIC) - obliczenie jest dokonywane po stronie klienta (tzn. po stronie przeglądarki Webowej)
© MICROSYS, spol. s r.o.