Promotic

Powiązanie danych S - Powiązanie danych z zawartością pliku tekstowego - okno konfiguracyjne

Opis:
Wartość powiązania danych S jest tekst uzyskany z wybranego pliku.
To powiązanie danych nie działa w Web panelach.
Konfiguratory powiązania danych:
Nazwa plikuNazwa pliku ze ścieżką, z którego ma być odczytany tekst.
Jeżeli chodzi o plik tekstowy, wtedy wystarczy wypełnienie tego konfiguratora, konfiguratory Sekcja oraz Klucz w tym przypadku nie mają znaczenia. W tym przypadku zostanie wczytana cała zawartość pliku tekstowego.
Plik można wybrać przy pomocy przycisku obok.
SekcjaSekcja pliku *.ini, z której ma zostać wczytany tekst (należy wypełnić bez kwadratowych).
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana podczas otwierania okna).
KluczKlucz pliku *.ini, z którego ma zostać wczytany tekst.
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana podczas otwierania okna).
Notatka:
Powiązanie danych nie jest ograniczona wielkością pliku tekstowego (powiązanie można ustawić również z tekstem o dużej wielkości).
Jeżeli chodzi o plik INI, wtedy jest konieczne wypełnienie nie tylko konfiguratora Nazwa pliku, lecz również konfiguratorów Sekcja oraz Klucz.
Patrz również:
Przykład:
Miejmy plik "Kociol.ini" o następującej zawartości
[Kociol1]
Run=1

Liczba 1 (jako łańcuch) z sekcji "Kociol1" i z klucza "Run" uzyskamy przez następujące wypełnienie konfiguratorów:
Nazwa pliku C:\Data\Kociol.ini
Sekcja Kociol1
Klucz Run
© MICROSYS, spol. s r. o.