Promotic

Pliki typu INI

Plik INI jest złożony z sekcji i kluczy.
Nazwa sekcji w pliku INI jest zawsze wprowadzona w nawiasach prostokątnych. Każda sekcja zawiera następnie kilka kluczy (klucz musi być zawsze przyszeregowany do sekcji, której nazwa znajduje się w pliku przed tym kluczem). Zawartość jednej sekcji kończy się wprowadzeniem następnej sekcji.
Nazwa klucza znajduje się zawsze na samodzielnym wierszu i przy pomocy znaku = posiada przyszeregowaną zawartość.
Przykład:
Przykład pliku Example.ini o następującej zawartości:
[Files]
one=Hello
two=3.14
[Item]
user=Henry
W pliku Example.ini znajdują się więc dwie sekcje:
- sekcja [Files] zawiera klucz one którego wartością jest "Hello" oraz klucz two którego wartością jest "3.14".
- sekcja [Item] zawiera klucz user o wartości "Henry".
© MICROSYS, spol. s r.o.