Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Opis struktury pliku *.ini

Plik INI jest złożony z sekcji i kluczy.

Nazwa sekcji w pliku *.ini jest zawsze wprowadzona w nawiasach prostokątnych. Każda sekcja zawiera następnie kilka kluczy (klucz zawsze musi być przyszeregowany do sekcji, której nazwa znajduje się w pliku przed tym kluczem). Zawartość jednej sekcji kończy się wprowadzeniem następnej sekcji.

Nazwa klucza znajduje się zawsze na samodzielnym wierszu i przy pomocy znaku = posiada przyszeregowaną wartość.

Przykład:
Przykład pliku Example.ini o następującej zawartości:
[Files]
one=Hello
two=3.14
[Item]
user=Henry
W pliku Example.ini znajdują się więc dwie sekcje:
- sekcja Files zawiera klucz one którego wartością jest "Hello" oraz klucz two którego wartością jest "3.14".
- sekcja Item zawiera klucz user o wartości "Henry".
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice