Promotic

Base64 - tekstowy format danych binarnych

Base64 to kodowanie, które konwertuje dane binarne na łańcuch tekstowy, który zawiera tylko podstawowe znaki ASCII.
Jest on używany na przykład w rozszerzeniu MIME służącym do transmisji poczty elektronicznej przez 7-bitowy system pocztowy w Internecie.
Zdefiniowano go w RFC 4648.

Base64 zawsze koduje trzy oktety danych binarnych przy pomocy czterech znaków ASCII.
Kodowanie wykorzystuje 64-elementowy zestaw znaków składający się z wielkich i małych liter alfabetu angielskiego, cyfr oraz znaków plusa ("+") i ukośnik ("/").
Jeżeli ilość oktetów oryginalnych danych nie jest podzielna przez trzy, wtedy dodaje jeden lub dwa znaki równości ("=") na koniec zakodowanego tekstu.
 
- Długość powstałego w ten sposób łańcucha zwiększa się zwykle o 33%.
- Kodowanie Base64 jest krótsze niż kodowanie HexaString, które do kodowania używa tylko znaków 0-9, A-F, i które zwiększa długość o 50%.


Zastosowanie w systemie PROMOTIC:
- Metoda PmBuffer.GetBase64String służy do wytworzenia łańcucha tekstowego z danych binarnych.
- Metoda PmBuffer.SetBase64String służy do wytworzenia danych binarnych z łańcucha tekstowego.
© MICROSYS, spol. s r.o.