Update cookies preferences
Promotic

SetBase64String - metoda obiektu PmBuffer

Opis:
Zapis bloku danych w formie łańcucha tekstowego w kodowaniu Base64.
Składnia:
Empty SetBase64String(Long nOffset, String sValue)
Parametry:
nOffset(Long) Określa pozycję zapisywanej wartości w bloku danych.
Cała zapisywana wartość musi znajdować się w bloku danych lub cała pozycja zostanie dodana na koniec bloku danych. Pozycja zostanie zapisana albo w całości lub wogóle.
>= 0 - Indeks (w bajtach, indeksowane od 0) w bloku danych.
-2 - Cała pozycja zostanie dodana na koniec bloku danych. Wielkość bloku danych zostanie zwiększona o zapisywaną pozycję.
-4 - Zostanie zastosowana wewnętrzna automatyczna pozycja (patrz właściwość AutoOffset), która wskazuje ostatnią odczytywaną lub zapisywaną wartość.
Operacja ta przesunie wewnętrzną automatyczną pozycję za odczytywaną/zapisywaną wartość.
Jeżeli pozycje są odczytywane/zapisywane po kolei za sobą, wtedy nie trzeba ręcznie określać pozycję, ale jest lepiej zastosować automatyczne pozycjonowanie.
sValue(String) Zapisywany łańcuch tekstowy w kodowaniu Base64.
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
Przykład:
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oBuf = Pm.CreatePmBuffer();
var s1 = "8BC9DEACD79811E4B374540000270300";
oBuf.SetBase64String(-2, s1);
oBuf.AutoOffset = 0;
var val = oBuf.GetBase64String(-4);

Historia:
Pm9.00.04: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.