Promotic

AutoOffset - właściwość obiektu PmBuffer

Opis:
Wewnętrzna automatyczna pozycja w bloku danych, która jest ustawiana automatycznie (ale można ją ustawić również w skrypcie).
Składnia:
Long AutoOffset
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu.
 
Na początku (przy wytworzeniu obiektu PmBuffer) wartość tej właściwości jest ustawiona na 0.
 
Po każdej poprawnej operacji (odczyt/zapis) jednej wartości w bloku danych, ta właściwość zostanie automatycznie ustawiona za odczytaną/zapisną wartość (na następną odczytywaną lub zapisywaną pozycję).
Można to wykorzystać do kontynualnego odczytu/zapisu wartości lub również do stwierdzenia ilości odczytanych/zapisanych bajtów różnicą wartości tej właściwości przed i po operacji.
 
Pozycja odczyt/zapis jest dostarczana w formie parametru nOffset w każdej metodzie przacującej z częścią bloku danych (np. GetUint8, SetInt16), gdzie wartość -4 oznacza, że zostanie zastosowana wartość tej wewnętrznej pozycji AutoOffset.
Przykład:
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oBuf = Pm.CreatePmBuffer();
var s1 = "40302010605070";
oBuf.SetHexaString(-2, s1);
oBuf.AutoOffset = 0;
var val1 = oBuf.GetInt32(-4);
var val2 = oBuf.GetInt16(-4);
var val3 = oBuf.GetUint8(-4);
var nAutoOffset = oBuf.AutoOffset;   // nAutoOffset = 7

Historia:
Pm9.00.04: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.