Update cookies preferences
Promotic

Insert - metoda obiektu PmBuffer

Opis:
Włoży nowe puste miejsce wewnątrz istniejącego bloku danych i powiększy blok danych.
Składnia:
Long Insert(Long nOffset, Long nInsert)
Parametry:
nOffset(Long) Określa pozycję w bloku danych, do której wstawiane jest nowe puste miejsce
>= 0 - Indeks (w bajtach, indeksowane od 0) w bloku danych.
-4 - Zostanie zastosowana wewnętrzna automatyczna pozycja (patrz właściwość AutoOffset).
Operacja ta przesunie wewnętrzną automatyczną pozycję na początek wstawiania.
nInsert(Long) Rozmiar wstawionego pustego miejsca w bajtach.
Wartość zwrotna:
Zwraca ilość włożonych bajtów lub 0 przy błędzie.
Notatka:
Metoda ta na razie nie działa w Web panelach.
Patrz również:
- PmBuffer.SetSize (metoda)
- PmBuffer.Remove (metoda)
Przykład:
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var b = Pm.CreatePmBuffer();
b.SetUint8(-2, 0x10);
b.SetUint8(-2, 0x20);
b.SetUint8(-2, 0x30);
b.SetUint8(-2, 0x40);
var s0 = b.GetHexaString(0);   // Wynikiem jest "10203040"
b.Insert(2, 1);
var s1 = b.GetHexaString(0);   // Wynikiem jest "1020003040"

Historia:
Pm9.00.25: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.