Update cookies preferences
Promotic

GetSize - metoda obiektu PmBuffer

Opis:
Stwierdzi wielkośc bloku danych.
Składnia:
Long GetSize()
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
- PmBuffer.SetSize (metoda)
Przykład:
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oBuf = Pm.CreatePmBuffer();
var s1 = "40302010605070";
oBuf.SetHexaString(-2, s1);
var nSize = oBuf.GetSize();   // nSize = 7

Historia:
Pm9.00.04: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.