Update cookies preferences
Promotic

GetInt8 - metoda obiektu PmBuffer

Opis:
Odczyt 1-bajtowej wartości całkowitej.
Składnia:
Long GetInt8(Long nOffset)
Parametry:
nOffset(Long) Określa pozycję odczytywanej wartości w bloku danych.
Cała odczytywana wartość musi znajdować się w bloku danych. Pozycja zostanie odczytana albo w całości lub wogóle.
>= 0 - Indeks (w bajtach, indeksowane od 0) w bloku danych.
-4 - Zostanie zastosowana wewnętrzna automatyczna pozycja (patrz właściwość AutoOffset), która wskazuje ostatnią odczytywaną lub zapisywaną wartość.
Operacja ta przesunie wewnętrzną automatyczną pozycję za odczytywaną/zapisywaną wartość.
Jeżeli pozycje są odczytywane/zapisywane po kolei za sobą, wtedy nie trzeba ręcznie określać pozycję, ale jest lepiej zastosować automatyczne pozycjonowanie.
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.
 
W przypadku błędu metoda ta zwraca wartość 0.
Patrz również:
- PmBuffer.SetInt8 (metoda)
Przykład:
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oBuf = Pm.CreatePmBuffer();
oBuf.SetInt8(-2, 127);
oBuf.SetInt8(-2, -11);

var val0 = oBuf.GetInt8(0);
var val1 = oBuf.GetInt8(1);
// lub
oBuf.AutoOffset = 0;
var val0 = oBuf.GetInt8(-4);
var val1 = oBuf.GetInt8(-4);

Historia:
Pm9.00.04: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.