Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

GetInt8 - metoda objektu PmBuffer

Popis:
Čtení celočíselné 1 bajtové hodnoty.
Syntaxe:
Long GetInt8(Long nOffset)
Volání:
Value = PmBuffer.GetInt8(nOffset)
Parametry:
nOffset(Long) Určuje pozici čtené hodnoty v datovém bloku. Platí, že celá čtená položka musí ležet uvnitř datového bloku. Položka se vyčte buď celá nebo vůbec.
Hodnota -4 znamená, že se použije vnitřní automatická pozice (viz AutoOffset), která ukazuje za poslední čtenou nebo zapisovanou hodnotu a automaticky se zvětšuje. Pokud se čtou/zapisují položky jedna za druhou, není potřeba ručně určovat pozici, ale lépe použít toto automatické pozicování.
Poznámka:
Tato metoda je funkční i pro Web obrazy.
Viz také:

Historie:
Pm9.00.04: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice