Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

SetHexaString - metoda objektu PmBuffer

Popis:
Zápis datového bloku v podobě HexaString.
Syntaxe:
Empty SetHexaString(Long nOffset, String sValue)
Volání:
PmBuffer.SetHexaString(nOffset, sValue)
Parametry:
nOffset(Long) Určuje pozici zapisované hodnoty v datovém bloku.

Platí, že celá zapisovaná hodnota musí ležet uvnitř datového bloku nebo se celá položka přidává na konec datového bloku. Položka se zapíše buď celá nebo vůbec.

>= 0 - Index (v bajtech, indexováno od 0) v datovém bloku.
-2 - Celá položka se přidá na konec datového bloku. Velikost datového bloku se pak zvětší o zapisovanou položku.
-4 - Použije se vnitřní automatická pozice (viz AutoOffset), která ukazuje za poslední čtenou nebo zapisovanou hodnotu a automaticky se zvětšuje.

Pokud se čtou/zapisují položky jedna za druhou, pak není potřeba ručně určovat pozici, ale je lepší použít toto automatické pozicování.

sValue(String) Zapisovaný datový blok v podobě HexaString.
Poznámka:
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
Příklad:
Vytvoření datového bloku, postupný zápis 4, 2 a 1 bajtové celočíselné hodnoty (celkem 7 bajtů), a nakonec vyčtení obsahu celého datového bloku v podobě HexaString. Opačný příklad viz GetHexaString.
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var b = Pm.CreatePmBuffer();
b.SetHexaString(-2, "40302010605070");
var i32 = b.GetInt32(0);  //Výsledkem bude hodnota 0x10203040
var i16 = b.GetInt16(-4);  //Výsledkem bude hodnota 0x5060
var ui8 = b.GetUint8(-4);  //Výsledkem bude hodnota 0x70

Historie:
Pm9.00.04: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice