Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

SetHexaString - metoda objektu PmBuffer

Popis:
Zapsání datového bloku v podobě HexaString.
Syntaxe:
Empty SetHexaString(Long nOffset, String sValue)
Volání:
Value = PmBuffer.SetHexaString(nOffset, sValue)
Parametry:
nOffset(Long) Určuje pozici zapisované hodnoty v datovém bloku. Platí, že celá zapisovaná položka musí ležet uvnitř datového bloku nebo se celá položka přidává na konec datového bloku. Položka se zapíše buď celá nebo vůbec.
Hodnota -4 znamená, že se použije vnitřní automatická pozice (viz AutoOffset), která ukazuje za poslední čtenou nebo zapisovanou hodnotu a automaticky se zvětšuje. Pokud se čtou/zapisují položky jedna za druhou, není potřeba ručně určovat pozici, ale lépe použít toto automatické pozicování.
Hodnota -2 znamená, že se celá položka přidá na konec datového bloku. Velikost datového bloku se pak zvětší o zapisovanou položku.
sValue(String) Zapisovaný datový blok v podobě HexaString.
Poznámka:
Tato metoda je funkční i pro Web obrazy.
Příklad:
Vytvoření datového bloku, postupný zápis 4, 2 a 1 bajtové celočíselné hodnoty (celkem 7 bajtů), a nakonec vyčtení obsahu celého datového bloku v podobě HexaString. Opačný příklad viz GetHexaString.
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var b = Pm.CreatePmBuffer();
b.SetHexaString(-2, "40302010605070");
var i32 = b.GetInt32(0);  //Výsledkem bude hodnota 0x10203040
var i16 = b.GetInt16(-4);  //Výsledkem bude hodnota 0x5060
var ui8 = b.GetUint8(-4);  //Výsledkem bude hodnota 0x70

Historie:
Pm9.00.04: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice