Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

SetSize - metoda objektu PmBuffer

Popis:
Nastavení velikosti datového bloku.
Syntaxe:
Empty SetSize(Long nNewSize, [Boolean bRealloc])
Volání:
PmBuffer.SetSize(nNewSize, bRealloc)
Parametry:
nNewSize(Long) Nová velikost datového bloku.
bRealloc[nepovinné] (Boolean) Určuje chování při změně velikosti už existujícího datového bloku.
false (přednastaveno) - obsah existujícího datového bloku nebude zachován, bude vytvořen nový datový blok, který bude vynulován.
true - obsah existujícího datového bloku bude zachován, datový blok bude buď zvětšen nebo zmenšen, vynulována bude jenom změněná oblast.
Poznámka:
Tato metoda je funkční i pro Web obrazy.
Viz také:

Historie:
Pm9.00.04: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice