Promotic

SetSize - metoda objektu PmBuffer

Popis:
Nastavení velikosti datového bloku.
Syntaxe:
Empty SetSize(Long nNewSize, [Boolean bRealloc])
Parametry:
nNewSize(Long) Nová velikost datového bloku.
bRealloc[nepovinné](Boolean) Určuje chování při změně velikosti už existujícího datového bloku.
false (přednastaveno) - Obsah existujícího datového bloku nebude zachován. Bude vytvořen nový datový blok, který bude vynulován.
true - Obsah existujícího datového bloku bude zachován. Datový blok bude buď zvětšen nebo zmenšen. Vynulována bude jenom změněná oblast.
Poznámka:
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
- PmBuffer.GetSize (metoda)
Příklad:
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oBuf = Pm.CreatePmBuffer();
var s1 = "40302010605070";
oBuf.SetHexaString(-2, s1);
var nSize = oBuf.GetSize();   // nSize = 7

oBuf.SetSize(nSize -2, true);
var val = oBuf.GetHexaString();   // val = 4030201060

Historie:
Pm9.00.04: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.