Update cookies preferences
Promotic

SetSize - metoda objektu PmBuffer

Popis:
Nastavení velikosti datového bloku.
Syntaxe:
Empty SetSize(Long nNewSize, [Long nMode])
Parametry:
nNewSize(Long) Nová velikost datového bloku zadaná absolutně nebo relativně k současné velikosti viz parametr nMode.
nMode[nepovinné] (Long) Určuje chování při změně velikosti již existujícího datového bloku.
0 (přednastaveno) - Nová velikost datového bloku zadaná absolutně.
Obsah existujícího datového bloku nebude zachován. Bude vytvořen nový datový blok, který bude vynulován.
Hodnota vlastnosti AutoOffset je nastavena na 0.
1 - Nová velikost datového bloku zadaná absolutně.
Obsah existujícího datového bloku bude zachován. Datový blok bude buď zvětšen nebo zmenšen. Vynulována bude jenom změněná oblast.
Hodnota vlastnosti AutoOffset zůstane zachována, pokud má v nové velikosti smysl, v jiném případě je nastavena na 0.
2 - Nová velikost datového bloku zadaná relativně.
Obsah existujícího datového bloku bude zachován. Datový blok bude buď zvětšen nebo zmenšen. Vynulována bude jenom změněná oblast.
Hodnota vlastnosti AutoOffset zůstane zachována, pokud má v nové velikosti smysl, v jiném případě je nastavena na 0.
Poznámka:
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
- PmBuffer.GetSize (metoda)
Příklad:
Vytvoření a naplnění datového bloku, následné zmenšení datového bloku o 2 bajty se zachováním dat.
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oBuf = Pm.CreatePmBuffer();
var s1 = "40302010605070";
oBuf.SetHexaString(-2, s1);
var nSize = oBuf.GetSize();   // nSize = 7

oBuf.SetSize(-2, 2);
var val = oBuf.GetHexaString();   // val = 4030201060

Historie:
Pm9.00.22: Parametr nMode změněn z Bool na Long, přesněji určující chování při změně již existujícího datového bloku.
Pm9.00.04: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.