Update cookies preferences
Promotic

GetPtr - metoda objektu PmBuffer

Popis:
Falešné vyčtení (přeskočení) ukazatele (pointeru) na jiný datový blok.
Syntaxe:
Empty GetPtr(Long nOffset)
Parametry:
nOffset(Long) Určuje pozici čtené hodnoty v datovém bloku.
Platí, že celá čtená hodnota musí ležet uvnitř datového bloku. Položka se vyčte buď celá nebo vůbec.
>= 0 - Index (v bajtech, indexováno od 0) v datovém bloku.
-4 - Použije se vnitřní automatická pozice (viz vlastnost AutoOffset), která ukazuje za poslední čtenou nebo zapisovanou hodnotu.
Tato operace posune vnitřní automatickou pozici za čtenou/zapisovanou hodnotu.
Pokud se položky čtou/zapisují jedna za druhou, pak není potřeba ručně určovat pozici, ale je lepší použít toto automatické pozicování.
Poznámka:
Tato metoda není funkční ve Web obrazech.
Upozornění! Ukazatel má ve 32-bit velikost 4 bajtů a v 64-bit 8 bajtů. Metoda umožňuje bez skutečného čtení přeskočit uložený ukazatel (4 nebo 8 bajtů) a přejít na další položku. Ruční posun pozice pro čtení by musel být jiný ve 32-bitech a v 64-bitech.
Viz také:
- PmBuffer.SetPtr (metoda)
Příklad:
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

oBuf.GetPtr(nOffset);

Historie:
Pm9.00.07: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.