Update cookies preferences
Promotic

SaveToFile - metoda objektu PmBuffer

Popis:
Zápis hodnot z datového bloku do binárního souboru.
Syntaxe:
Long SaveToFile(Long nOffset, String sFile, [Long nFileOffset], [Long nLength])
Parametry:
nOffset(Long) Určuje pozici čtené hodnoty v datovém bloku.
Platí, že celá čtená hodnota musí ležet uvnitř datového bloku. Položka se vyčte buď celá nebo vůbec.
>= 0 - Index (v bajtech, indexováno od 0) v datovém bloku.
-4 - Použije se vnitřní automatická pozice (viz vlastnost AutoOffset), která ukazuje za poslední čtenou nebo zapisovanou hodnotu.
Tato operace posune vnitřní automatickou pozici za čtenou/zapisovanou hodnotu.
Pokud se položky čtou/zapisují jedna za druhou, pak není potřeba ručně určovat pozici, ale je lepší použít toto automatické pozicování.
sFile(String) Název souboru s cestou.
Pokud není zadána celá cesta, pak se doplní relativně k složce aplikace.
Je doporučeno použít cestu v syntaxi PROMOTIC - viz PROMOTIC cesta k souborům nebo složkám.
nFileOffset[nepovinné] (Long) Určuje pozici zapisované hodnoty v binárním souboru v v bajtech.
Hodnota 0 (přednastaveno) znamená zápis od začátku souboru.
nLength[nepovinné] (Long) Určuje počet zapisovaných bajtů.
>=0 - Počet v bajtech
-1 (přednastaveno) - Zápis všech hodnot až do konce datového bloku.
-2 - Zápis všech hodnot až do konce datového bloku a pak nastaví konec souboru.
Vrácená hodnota:
Vrací počet skutečně zapsaných bajtů
Poznámka:
Tato metoda není funkční ve Web obrazech.
Viz také:
Příklad:
Zápis do souboru. Opačný příklad viz Příklad.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var nSize;
var oBuf = Pm.CreatePmBuffer();
oBuf.SetInt16(-2, 0x5060);
oBuf.SetInt8(-2, 0x70);
nSize = oBuf.SaveToFile(0, "#data:Test.bin", 0, -1);

Historie:
Pm9.00.05: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.