Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

AutoOffset - vlastnost objektu PmBuffer

Popis:
Vnitřní automatická pozice v datovém bloku, která je nastavována automaticky (ale je možno nastavit i skriptem).
Syntaxe:
Long AutoOffset
Volání:
s = oBuffer.AutoOffset
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.

Po každé úspěšné operaci čtení/zápisu jedné hodnoty v datovém bloku, je tato vlastnost automaticky nastavena za vyčtenou/zapsanou hodnotu (na příští čtenou nebo zapisovanou položku). Toho lze využít buď k postupnému čtení/zápisu hodnot nebo také k zjištění počtu vyčtených/zapsaných bajtů rozdílem hodnoty vlastnosti před a po operaci.

Pozice čtení/zápisu se dodává v podobě parametru nOffset v každé metodě pracující s položkou nebo částí datového bloku, kde hodnota -4 znamená, že se použije hodnota této vnitřní pozice AutoOffset.


Historie:
Pm9.00.04: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice