Promotic

AutoOffset - vlastnost objektu PmBuffer

Popis:
Vnitřní automatická pozice v datovém bloku, která je nastavována automaticky (ale je možno nastavit i ve skriptu).
Syntaxe:
Long AutoOffset
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.
 
Na začátku (při vzniku objektu PmBuffer) je hodnota této vlastnosti nastavena na 0.
 
Po každé úspěšné operaci čtení/zápisu jedné hodnoty v datovém bloku, je tato vlastnost automaticky nastavena za vyčtenou/zapsanou hodnotu (na příští čtenou nebo zapisovanou položku).
Toho lze využít buď k postupnému čtení/zápisu hodnot nebo také k zjištění počtu vyčtených/zapsaných bajtů rozdílem hodnoty této vlastnosti před a po operaci.
 
Pozice čtení/zápisu se dodává v podobě parametru nOffset v každé metodě pracující s datovým blokem (např. GetUint8, SetInt16), kde hodnota -4 znamená, že se použije hodnota této vnitřní pozice AutoOffset.
Příklad:
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oBuf = Pm.CreatePmBuffer();
var s1 = "40302010605070";
oBuf.SetHexaString(-2, s1);
oBuf.AutoOffset = 0;   // Zápis do vlastnosti
var val1 = oBuf.GetInt32(-4);
var val2 = oBuf.GetInt16(-4);
var val3 = oBuf.GetUint8(-4);
var nAutoOffset = oBuf.AutoOffset;   // Čtení z vlastnosti, nAutoOffset = 7

Historie:
Pm9.00.04: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.