Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

GetBase64String - metoda objektu PmBuffer

Popis:
Čtení datového bloku v podobě Base64String.
Syntaxe:
String GetBase64String([Long nOffset], [Long nSize])
Volání:
Value = PmBuffer.GetBase64String(nOffset, nSize)
Parametry:
nOffset[nepovinné] (Long) Určuje pozici čtené hodnoty v datovém bloku.

Platí, že celá čtená hodnota musí ležet uvnitř datového bloku. Položka se vyčte buď celá nebo vůbec.

Přednastaveno: 0.

>= 0 - Index (v bajtech, indexováno od 0) v datovém bloku.
-4 - Použije se vnitřní automatická pozice (viz AutoOffset), která ukazuje za poslední čtenou nebo zapisovanou hodnotu a automaticky se zvětšuje.

Pokud se čtou/zapisují položky jedna za druhou, pak není potřeba ručně určovat pozici, ale lépe použít toto automatické pozicování.

nSize[nepovinné] (Long) Velikost čteného datového bloku.

Hodnota -1 (přednastaveno) znamená, že se vyčte datový blok od zadané pozice až do konce.

Poznámka:
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:

Historie:
Pm9.00.04: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice