Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

GetBase64String - metoda objektu PmBuffer

Popis:
Čtení datového bloku v podobě Base64String.
Syntaxe:
String GetBase64String([Long nOffset], [Long nSize])
Parametry:
nOffset[nepovinné] (Long) Určuje pozici čtené hodnoty v datovém bloku.
Platí, že celá čtená hodnota musí ležet uvnitř datového bloku. Položka se vyčte buď celá nebo vůbec.
Přednastaveno: 0.
>= 0 - Index (v bajtech, indexováno od 0) v datovém bloku.
-4 - Použije se vnitřní automatická pozice (viz vlastnost AutoOffset), která ukazuje za poslední čtenou nebo zapisovanou hodnotu a automaticky se zvětšuje.
Pokud se čtou/zapisují položky jedna za druhou, pak není potřeba ručně určovat pozici, ale je lepší použít toto automatické pozicování.
nSize[nepovinné] (Long) Velikost čteného datového bloku.
Hodnota -1 (přednastaveno) znamená, že se vyčte datový blok od zadané pozice do konce.
Poznámka:
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oBuf = Pm.CreatePmBuffer();
var s1 = "8BC9DEACD79811E4B374540000270300";
oBuf.SetBase64String(-2, s1);
oBuf.AutoOffset = 0;
var val = oBuf.GetBase64String(-4);

Historie:
Pm9.00.04: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice