Promotic

Base64 - textový formát binárních dat

Base64 je kódování, které převádí binární data na textový řetězec, který obsahuje pouze základní ASCII znaky.
Používá se například v rozšíření MIME pro přenos e-mailů původně 7bitovým poštovním systémem v Internetu.
Je definováno v RFC 4648.

Base64 kóduje vždy tři oktety binárních dat pomocí čtyř ASCII znaků.
Ke kódování používá 64prvkovou sadu znaků tvořenou velkými i malými písmeny anglické abecedy, číslicemi a znaky plus ('+') a lomítko ('/').
Pokud počet oktetů původních dat není dělitelný třemi, pak doplňuje na konec zakódovaného textu jedno nebo dvě rovnítka ('=').
 
- Délka výsledného řetězce se obyčejně navýší o 33 %.
- Kódování Base64 je kratší než kódování HexaString, které používá ke kódování pouze znaky 0-9, A-F a které délku navýší o 50%.


Použití v systému PROMOTIC:
- Metoda PmBuffer.GetBase64String slouží pro vytvoření textového řetězce z binárních dat.
- Metoda PmBuffer.SetBase64String slouží pro vytvoření binárních dat z textového řetězce.
© MICROSYS, spol. s r. o.