Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

SetBase64String - metoda objektu PmBuffer

Popis:
Zapsání datového bloku v podobě Base64String.
Syntaxe:
Empty SetBase64String(Long nOffset, String sValue)
Volání:
Value = PmBuffer.SetBase64String(nOffset, sValue)
Parametry:
nOffset(Long) Určuje pozici zapisované hodnoty v datovém bloku. Platí, že celá zapisovaná položka musí ležet uvnitř datového bloku nebo se celá položka přidává na konec datového bloku. Položka se zapíše buď celá nebo vůbec.
Hodnota -4 znamená, že se použije vnitřní automatická pozice (viz AutoOffset), která ukazuje za poslední čtenou nebo zapisovanou hodnotu a automaticky se zvětšuje. Pokud se čtou/zapisují položky jedna za druhou, není potřeba ručně určovat pozici, ale lépe použít toto automatické pozicování.
Hodnota -2 znamená, že se celá položka přidá na konec datového bloku. Velikost datového bloku se pak zvětší o zapisovanou položku.
sValue(String) Zapisovaný datový blok v podobě Base64String.
Poznámka:
Tato metoda je funkční i pro Web obrazy.

Historie:
Pm9.00.04: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice