Promotic

SetBase64String - metoda objektu PmBuffer

Popis:
Zápis datového bloku v podobě textového řetězce v kódování Base64.
Syntaxe:
Empty SetBase64String(Long nOffset, String sValue)
Parametry:
nOffset(Long) Určuje pozici zapisované hodnoty v datovém bloku.
Platí, že celá zapisovaná hodnota musí ležet uvnitř datového bloku nebo se celá položka přidává na konec datového bloku. Položka se zapíše buď celá nebo vůbec.
>= 0 - Index (v bajtech, indexováno od 0) v datovém bloku.
-2 - Celá položka se přidá na konec datového bloku. Velikost datového bloku se zvětší o zapisovanou položku.
-4 - Použije se vnitřní automatická pozice (viz vlastnost AutoOffset), která ukazuje za poslední čtenou nebo zapisovanou hodnotu.
Tato operace posune vnitřní automatickou pozici za čtenou/zapisovanou hodnotu.
Pokud se položky čtou/zapisují jedna za druhou, pak není potřeba ručně určovat pozici, ale je lepší použít toto automatické pozicování.
sValue(String) Zapisovaný textový řetězec v kódování Base64.
Poznámka:
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oBuf = Pm.CreatePmBuffer();
var s1 = "8BC9DEACD79811E4B374540000270300";
oBuf.SetBase64String(-2, s1);
oBuf.AutoOffset = 0;
var val = oBuf.GetBase64String(-4);

Historie:
Pm9.00.04: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.