Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

GetUint8 - metoda objektu PmBuffer

Popis:
Čtení celočíselné 1 bajtové hodnoty bez znaménka.
Syntaxe:
Long GetUint8(Long nOffset)
Parametry:
nOffset(Long) Určuje pozici čtené hodnoty v datovém bloku.
Platí, že celá čtená hodnota musí ležet uvnitř datového bloku. Položka se vyčte buď celá nebo vůbec.
>= 0 - Index (v bajtech, indexováno od 0) v datovém bloku.
-4 - Použije se vnitřní automatická pozice (viz vlastnost AutoOffset), která ukazuje za poslední čtenou nebo zapisovanou hodnotu a automaticky se zvětšuje.
Pokud se čtou/zapisují položky jedna za druhou, pak není potřeba ručně určovat pozici, ale je lepší použít toto automatické pozicování.
Poznámka:
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oBuf = Pm.CreatePmBuffer();
oBuf.SetUint8(-2, 127);
oBuf.SetUint8(-2, -11);

var val0 = oBuf.GetUint8(0);
var val1 = oBuf.GetUint8(1);  //val1 = 0
//nebo
oBuf.AutoOffset = 0;
var val0 = oBuf.GetUint8(-4);
var val1 = oBuf.GetUint8(-4);  //val1 = 0

Historie:
Pm9.00.04: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice