Promotic

GetBit - metoda objektu PmBuffer

Popis:
Čtení hodnoty jednoho bitu.
Syntaxe:
Boolean GetBit(Long nOffset, Long nBitIndex)
Parametry:
nOffset(Long) Určuje pozici čtené hodnoty v datovém bloku.
Platí, že celá čtená hodnota musí ležet uvnitř datového bloku. Položka se vyčte buď celá nebo vůbec.
>= 0 - Index (v bajtech, indexováno od 0) v datovém bloku.
-4 - Použije se vnitřní automatická pozice (viz vlastnost AutoOffset), která ukazuje za poslední čtenou nebo zapisovanou hodnotu.
Tato operace neposune vnitřní automatickou pozici.
nBitIndex(Long) Index bitu (indexováno od 0). Hodnota musí být celočíselná nezáporná. Pokud hodnota je větší než 7, pak se hodnota interně vydělí 8 (velikost 1 bajtu). Pozice pro zápis se zvýší o celou část dělení a bit je zůstatek po celočíselném dělení. Výsledná pozice bitu musí být v existující datové oblasti.
Poznámka:
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
- PmBuffer.SetBit (metoda)
- Pm.GetBit (metoda)
- PmVar.GetBit (metoda)
Příklad:
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oBuf = Pm.CreatePmBuffer();
oBuf.SetInt8(-2, 0);
oBuf.SetBit(0, 0, true);
oBuf.SetBit(0, 1, true);
oBuf.SetBit(0, 2, false);
oBuf.SetBit(0, 3, true);

oBuf.AutoOffset = 0;
var bit0 = oBuf.GetBit(0, 0);
var bit1 = oBuf.GetBit(0, 1);
var bit2 = oBuf.GetBit(0, 2);
var bit3 = oBuf.GetBit(0, 3);

Historie:
Pm9.00.05: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.