Promotic

GetBit - metoda objektu Pm

Popis:
Vrací hodnotu bitu proměnné.
Syntaxe:
Boolean GetBit(Variant Value, Long nIndex)
Parametry:
Value(Variant) Hodnota, jejíž bit má být zjištěn. Tato hodnota musí být celé číslo (Byte, Integer, Long).
nIndex(Long) Index bitu dané proměnné (indexováno od 0).
Vrácená hodnota:
Vrácená hodnota true zde není -1 ale 1, protože se to v praxi ukazuje v tom případě praktičtější.
1 - bit je nastaven
0 - bit není nastaven
Poznámka:
Pro jazyk JavaScript je lepší pro čtení a nastavování bitu použít standardní bitové operátory.

Tato metoda je funkční i v Makro výraz $.expr a v události onDraw objektu PmgCanvas.
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Příklad:
Zjistí hodnotu bitu 20 v proměnné BitMask
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

if (Pm.GetBit(BitMask, 20))
{
// ... Nějaká akce pokud je bit nastaven
}

Historie:
Pm8.02.09: Zprovozněno pro Web obrazy.
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- GetBit
 
 
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.