Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

GetBit - metoda objektu Pm

Popis:
Vrací hodnotu bitu proměnné.
Syntaxe:
GetBit(Value As Variant, nIndex As Integer) As Boolean
Volání:
b = Pm.GetBit(Value, nIndex)
Parametry:
Value(Variant) Hodnota, jejíž bit má být zjištěn. Tato hodnota musí být celé číslo (Byte, Integer, Long).
nIndex(Integer) Index bitu dané proměnné (indexováno od 0).
Vrácená hodnota:
Vrácená hodnota true zde není -1 ale 1, protože se to v praxi ukazuje v tom případě praktičtější.
1 - bit je nastaven
0 - bit není nastaven
Poznámka:
Metodu lze volat i v událostech grafických prvků pro Web obrazy.

Pro jazyk JavaScript je lepší pro čtení a nastavování bitu použít standardní bitové operátory.

Příklad:
Zjistí hodnotu 20. bitu v proměnné BitMask
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

if (Pm.GetBit(BitMask, 20))
  //... Nějaka akce pokud je bit nastaven
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- GetBit
 
 
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice