Promotic

CreatePmArray - metoda objektu Pm

Popis:
Vytvoří objekt typu PmArray.
Syntaxe:
Array CreatePmArray([Long nDim], [Long nSize1], [Long nSize2])
Parametry:
nDim[nepovinné] (Long) Určuje typ vytvářeného pole.
0 (přednastaveno) - Vytvoří se prázdný neinicializovaný objekt PmArray.
1 - Vytvoření 1-rozměrného pole.
2 - Vytvoření 2-rozměrného pole.
nSize1[nepovinné] (Long) (přednastaveno 0) Velikost pole v prvním rozměru (0, 1, 2, ..., n) pro 1 nebo 2-rozměrné pole.
nSize2[nepovinné] (Long) (přednastaveno 0) Velikost pole v druhém rozměru (0, 1, 2, ..., n) pro 2-rozměrné pole.
Viz (Col,Row) - 2-rozměrné pole s významem pole řádků.
Vrácená hodnota:
objekt PmArray pro JavaScript nebo datový typ Array pro VBScript.
Poznámka:
V JavaScript obrazech aplikace PROMOTIC nelze využívat standardní pole jazyka VBScript ani jazyka JavaScript (viz Datové typy jazyka). V těchto obrazech všechny vlastnosti a metody používají pole PmArray - viz Jak pracovat s polem hodnot v systému PROMOTIC.

Tato metoda je funkční i v Makro výraz $.expr a v události onDraw objektu PmgCanvas.
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Příklad1:
Vytvoří a naplní 1-rozměrné pole
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var arr = Pm.CreatePmArray().Array1(10, 20, 30, 40);
// nebo
var arr = Pm.Array1(10, 20, 30, 40);
Příklad2:
Vytvoří a naplní 1-rozměrné pole
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var arr = Pm.CreatePmArray(1, 4);
arr.SetItem(10, 0);
arr.SetItem(20, 1);
arr.SetItem(30, 2);
arr.SetItem(10, 3);
Příklad3:
Vytvoří a naplní 2-rozměrné pole
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var arr = Pm.CreatePmArray(2, 2, 3);
arr.SetItem(11, 0, 0);
arr.SetItem(12, 1, 0);
arr.SetItem(21, 0, 1);
arr.SetItem(22, 1, 1);
arr.SetItem(31, 0, 2);
arr.SetItem(32, 1, 2);

Historie:
Pm9.00.18: Nové parametry nDim, nSize1 a nSize2, umožňující přímo vytvořit pole zadaného typu a velikosti.
Pm8.02.00: Vytvořeno
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- CreatePmArray
 
 
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.