Promotic

InfoErrorAdd - metoda objektu Pm

Popis:
Zápis chyby aplikace do karty "Errors/Application" v INFO systému.
Syntaxe:
Empty InfoErrorAdd(String sError, String sNote)
Parametry:
sError(String) Text chyby.
Pokud vznikají chyby se stejným textem, pak jsou považovány za stejnou chybu a dochází k inkrementaci čítače u dané chyby.
sNote(String) Poznámka chyby.
V INFO systému je vidět u dané chyby pouze poznámka posledního výskytu chyby.
Poznámka:
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Příklad:
Zápis chyby aplikace s textem "Communication down" do karty "Errors/Application" v INFO systému.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Pm.InfoErrorAdd("Communication down", "");

Historie:
Pm9.00.15: Vytvořeno
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- InfoErrorAdd
 
 
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.