Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

CpuUsage - vlastnost objektu Pm

Popis:
Hodnota průměrného vytížení procesoru (CPU). Tato vlastnost je zastaralá (ale funkční) a je nahrazena metodou Pm.GetSystemInfo.
Syntaxe:
CpuUsage As Long
Volání:
n = Pm.CpuUsage
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení. Hodnota je v procentech a představuje průměrné vytížení všech jader procesoru (CPU) od posledního zavolání této metody. Hodnotu může být užitečné sledovat zejména při ladění aplikace.
 
Tato vlastnost není funkční pro Web obrazy
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- CpuUsage
 
 
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice