Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

InfoLogReg - metoda objektu Pm

Popis:
Vytvoření záložky v INFO systému.
Syntaxe:
Empty InfoLogReg(String sId, String sPars)
Volání:
Pm.InfoLogReg(sId, sPars)
Parametry:
sId(String) Identifikátor záložky v INFO systému.
sPars(String) Dodatečné parametry záložky v INFO systému ve formátu KeyVal. Například "name:Log1;path:Comm/Comm1;maxrows:500;"
name (povinné) - Zobrazený název záložky v INFO systému. Nesmí být prázdný.
path - Cesta k registrované INFO položce ve stromu INFO položek uvnitř položky "Debug_info". Chybějící INFO položky obsažené v cestě jsou vytvořeny.

Pokud je cesta prázdná (přednastaveno), pak záložka vzniká přímo v položce "Debug_info".

maxrows - Maximální počet řádků v záložce INFO (implicitně 200).
Poznámka:
Tato metoda je funkční i pro Web obrazy.
 
Po zaregistrování záložky lze následně přidávat do této záložky věty pomocí metody Pm.InfoLogAdd.
Příklad:
Vytvoření záložky Log1 v Debug_info/Comm/Comm1 v INFO systému.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Pm.InfoLogReg("log1", "name:Log1;path:Comm/Comm1;");

Historie:
Pm9.00.05: Vytvořeno
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- InfoLogReg
 
 
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice