Promotic

InfoLogReg - metoda objektu Pm

Popis:
Vytvoří novou uživatelskou kartu v položce Debug INFO systému.
Do této karty lze pak přidávat (logovat) texty metodou Pm.InfoLogAdd.
Syntaxe:
Empty InfoLogReg(String sId, String sPars)
Parametry:
sId(String) Identifikátor karty v INFO systému.
sPars(String) Dodatečné parametry karty v INFO systému.
Údaje jsou zde ve formátu KeyVal, například "name:Log1;path:Comm/Comm1;maxrows:500;"
name (povinné) - Zobrazovaný název karty v INFO systému. Nesmí být prázdný.
path - Cesta k registrované položce ve stromu položek uvnitř položky Debug. Chybějící položky obsažené v cestě jsou vytvořeny.
Pokud cesta je prázdný řetězec (přednastaveno), pak karta se vytvoří přímo v položce "Debug".
maxrows - Maximální počet řádků v kartě "INFO" (přednastaveno 200).
Poznámka:
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.

Po zaregistrování karty lze následně přidávat do této karty věty metodou Pm.InfoLogAdd.
Příklad:
Vytvoření karty Log1 v /Debug/Comm/Comm1 v INFO systému.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Pm.InfoLogReg("log1", "name:Log1;path:Comm/Comm1;");

Historie:
Pm9.00.05: Vytvořeno
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- InfoLogReg
 
 
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.