Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

IsInt - metoda objektu Pm

Popis:
Test zda hodnota je celé číslo
Syntaxe:
IsInt(Value As Variant) As Boolean
Volání:
b = Pm.IsInt(Value)
Parametry:
Value(Variant) Hodnota, která se má testovat na celočíselnost.
Vrácená hodnota:
true - při úspěchu. Hodnota je celé číslo.
false - při chybě. Hodnota NENÍ celé číslo.
Poznámka:
Upozornění! Testuje se, zda hodnota v proměnné je aktuálně celé číslo. Netestuje se případný datový typ proměnné. JavaScript sice datové podtypy čísel (Number) nerozlišuje (viz Datové typy JavaScript), ale VBScript a PROMOTIC objekty vracejí proměnné určitého datového podtypu (viz Datové typy VBScript). Pokud v proměnné datového podtypu reálného čísla (Single, Double) je uložena celočíselná hodnota, pak tato metoda vyhodnotí hodnotu jako celočíselnou.

Metodou Pm.GetVarType lze otestovat proměnnou, jakého je datového typu. Pro číselné hodnoty metoda vrací pouze příznak, že se jedná o číslo. Pro rozlišení, zda se jedná o celé číslo nebo reálné číslo, lze pak použít metodu Pm.IsInt.

 
Metodu lze volat i v událostech grafických prvků pro Web obrazy. Metoda je funkční i v Makro výraz $.expr a v události onDraw grafického prvku PmiCanvas.
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- IsInt
 
 
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice