Promotic

IsInt - metoda objektu Pm

Popis:
Test, zda hodnota je celé číslo.
Syntaxe:
Boolean IsInt(Variant Value)
Parametry:
Value(Variant) Hodnota, která se má testovat na celočíselnost.
Vrácená hodnota:
true - při úspěchu. Hodnota je celé číslo.
false - při chybě. Hodnota NENÍ celé číslo.
Poznámka:
Upozornění! Netestuje se případný datový typ proměnné. JavaScript sice datové podtypy čísel (Number) nerozlišuje (viz Datové typy JavaScript), ale VBScript a Pma objekty vracejí proměnné určitého datového podtypu (viz Datové typy VBScript). Pokud v proměnné datového podtypu reálného čísla (Single, Double) je uložena celočíselná hodnota, pak tato metoda vyhodnotí hodnotu jako celočíselnou.
Metodou Pm.GetVarType lze otestovat proměnnou, jakého je datového typu. Pro číselné hodnoty metoda vrací pouze příznak, že se jedná o číslo. Pro rozlišení, zda se jedná o celé číslo nebo reálné číslo, pak lze použít metodu Pm.IsInt.

Tato metoda je funkční i v Makro výraz $.expr a v události onDraw objektu PmgCanvas.
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var bIsInt = Pm.IsInt(3.14);

Historie:
Pm8.03.13: Vytvořeno
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- IsInt
 
 
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.