Promotic

IsInt - metoda obiektu Pm

Opis:
Test, czy wartość jest liczba całkowita.
Składnia:
Boolean IsInt(Variant Value)
Parametry:
Value(Variant) Wartość, która ma być sprawdzana czy chodzi o liczbę całkowitą.
Wartość zwrotna:
true - przy powodzeniu. Wartość jest liczba całkowita.
false - przy błędzie. Wartość NIE JEST liczba całkowita.
Notatka:
Uwaga! Nie jest sprawdzany typ danych zmiennej. JavaScript nie rozróżnia podtypy danych liczb (Number) (patrz Typy danych JavaScript), ale VBScript oraz Pma obiekty zwracają zmienne określonego podtypu danych (patrz Typy danych VBScript). Jeżeli w zmiennej podtypu danych liczby rzeczywistej (Single, Double) zostanie zapisana wartość całkowita, wtedy metoda ta zwróci wartość jako całkowitą.
Przy pomocy metody Pm.GetVarType można przetestować typ danych zmiennej. Dla wartości liczbowych metoda zwraca tylko znacznik, że chodzi o liczbę. W celu odróżnienia liczby całkowitej lub rzeczywistej można zastosować metodę Pm.IsInt.

Metoda ta działa również w Makro wyrażenie $.expr oraz w zdarzeniu onDraw obiektu PmgCanvas.
Metoda ta działa także w Web panelach.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var bIsInt = Pm.IsInt(3.14);

Historia:
Pm8.03.13: Wytworzono
Nawigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- IsInt
 
 
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.