Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

IsInt - metoda obiektu Pm

Opis:
Test, czy wartość jest liczba całkowita
Składnia:
IsInt(Value As Variant) As Boolean
Wołanie:
b = Pm.IsInt(Value)
Parametry:
Value(Variant) Wartość, która ma być sprawdzana czy chodzi o liczbę całkowitą.
Wartość zwrotna:
true - przy powodzeniu. Wartość jest liczba całkowita.
false - przy błędzie. Wartość NIE JEST liczba całkowita.
Notatka:
Uwaga! Sprawdza się, czy wartość bieżąca w zmiennej jest liczba całkowita. Nie jest sprawdzany typ danych. JavaScript nie rozróżnia podtypy danych liczb (Number) (patrz Typy danych JavaScript), ale VBScript oraz PROMOTIC obiekty zwracają zmienne określonego podtypu danych (patrz Typy danych VBScript). Jeżeli w zmiennej podtypu danych liczby rzeczywistej (Single, Double) zostanie zapisana wartość całkowita, wtedy metoda ta zwróci wartość jako całkowitą.

Przy pomocy metody Pm.GetVarType można przetestować typ danych zmiennej. Dla wartości liczbowych metoda zwraca tylko flagę, że chodzi o liczbę. W celu odróżnienia liczby całkowitej lub rzeczywistej można zastosować metodę Pm.IsInt.

 
Metodę można wywołać również w zdarzeniach elementów graficznych w Web panelach. Metoda działa również w Makro wyrażenie $.exproraz w zdarzeniu onDraw elementu graficznego PmiCanvas.
Navigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- IsInt
 
 
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice