Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Floor - metoda obiektu Pm

Opis:
Zwraca największą liczbę całkowitą, która jest mniejsze lub równe wprowadzonej liczbie.
Składnia:
Double Floor(Double nValue)
Wołanie:
n = Pm.Floor(nValue)
Parametry:
nValue(Double) Liczba.
Notatka:

Metoda ta działa również w Makro wyrażenie $.expr oraz w zdarzeniu onDraw obiektu PmgCanvas.

Metoda ta działa także w Web panelach.

Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var n;
n = Pm.Floor(3.14);  //Zwraca 3
n = Pm.Floor(-3.14);  //Zwraca -4
n = Pm.Floor(0.04);  //Zwraca 0
n = Pm.Floor(-0.04);  //Zwraca -1
n = Pm.Floor(7);  //Zwraca 7
n = Pm.Floor(-7);  //Zwraca -7

Historia:
Pm8.03.26: Wytworzono
Navigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- Floor
 
 
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice