Promotic

Floor - metoda obiektu Pm

Opis:
Zwraca największą liczbę całkowitą, która jest mniejsze lub równe wprowadzonej liczbie.
Składnia:
Double Floor(Double nValue)
Parametry:
nValue(Double) Liczba.
Notatka:
Metoda ta działa również w Makro wyrażenie $.expr oraz w zdarzeniu onDraw obiektu PmgCanvas.
Metoda ta działa także w Web panelach.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var n;
n = Pm.Floor(3.14);   // Zwraca 3
n = Pm.Floor(-3.14);   // Zwraca -4
n = Pm.Floor(0.04);   // Zwraca 0
n = Pm.Floor(-0.04);   // Zwraca -1
n = Pm.Floor(7);   // Zwraca 7
n = Pm.Floor(-7);   // Zwraca -7

Historia:
Pm8.03.26: Wytworzono
Nawigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- Floor
 
 
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.