Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

StringSub - metoda obiektu Pm

Opis:
Zwraca podłańcuch innego łańcucha
Składnia:
StringSub(sString As String, nStart As Long, [nEnd As Long]) As String
Wołanie:
sString2 = Pm.StringSub(sString, nStart[, nEnd])
Parametry:
sString(String) Źródłowe wyrażenie łańcuchowe.
nStart(Long) Indeks w łańcuchu, od którego ma rozpoczynać się wymagany podłańcuch. Jeżeli argument jest ujemny, wtedy określa pozycję od końca łańcucha. To znaczy, że liczba -1 oznacza ostatni znak, liczba -2 przedostatni znak, itd.
nEnd[opcjonalne] (Long) Indeks w łańcuchu, które bezpośrednio następuje za końcem podłańcucha.
Jeżeli nie jest ustawione, wtedy podłańcuch będzie zawierać wszystkie znaki do końca łańcucha.
Jeżeli argument ma wartość ujemną, wtedy znaki liczą się od końca łańcucha.
Notatka:
Metodę można wywołać również w zdarzeniach elementów graficznych w Web panelach.

Metoda działa również w Makro wyrażenie $.exproraz w zdarzeniu onDraw elementu graficznego PmiCanvas.

Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var sSub = Pm.StringSub("x100abc", 1, 4);  //sSub zawiera "100"
Navigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- StringSub
 
 
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice