Promotic

StringSub - metoda obiektu Pm

Opis:
Zwraca podłańcuch innego łańcucha.
Składnia:
String StringSub(String sString, Long nStart, [Long nEnd])
Parametry:
sString(String) Źródłowe wyrażenie łańcuchowe.
nStart(Long) Indeks w łańcuchu, od którego ma rozpoczynać się wymagany podłańcuch.
0 = od początku łańcucha.
Jeżeli parametr jest ujemny, wtedy określa pozycję od końca łańcucha. To znaczy, że liczba -1 wskazuje ostatni znak, -2 przedostatni znak, itd.
nEnd[opcjonalne] (Long) Indeks w łańcuchu, które bezpośrednio następuje za końcem podłańcucha.
Jeżeli nie jest ustawione, wtedy podłańcuch będzie zawierać wszystkie znaki do końca łańcucha.
Jeżeli parametr jest ujemny, wtedy znaki liczą się od końca łańcucha.
Notatka:
Metoda ta działa również w Makro wyrażenie $.expr oraz w zdarzeniu onDraw obiektu PmgCanvas.
Metoda ta działa także w Web panelach.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var sSub = Pm.StringSub("x100abc", 1, 4);   // sSub zawiera "100"

Historia:
Pm8.02.01: Wytworzono
Nawigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- StringSub
 
 
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.