Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

WinEnviromentRead - metoda obiektu Pm

Opis:
Odczyt zmiennej środowiska.
Składnia:
String WinEnviromentRead(String sName)
Wołanie:
s = Pm.WinEnviromentRead(sName)
Parametry:
sName(String) Nazwa zmiennej środowiska (nierozróżnia duże/małe litery).
Notatka:

Kopię zmiennych środowiska posiada każdy proces systemu Windows. Podstawowy zestaw zmiennych jest wytwarzany podczas powstania procesu Windows, i to zarówno zmienne podstawowe (np. nazwa komputera, typ procesora, system operacyjny, itd.), jak również zmienne definiowane przez użytkowników (w ustawieniu SO Windows można określić zmienne z wartościami dla danego komputera i dla danego użytkownika).

Podstawowy zestaw zmiennych środowiska może zostać wyświetlony w wierszu poleceń przy pomocy polecenia Set.

 
Metoda ta nie działa w Web panelach.
Patrz również:
Przykład:
Stwierdzi nazwę komputera poprzez wczytanie wartości zmiennej środowiska COMPUTERNAME:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var sCompName = Pm.WinEnviromentRead("COMPUTERNAME");
Navigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
- WinEnviromentRead
 
 
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice