Update cookies preferences
Promotic

WinEnviromentRead - metoda obiektu Pm

Opis:
Odczyt zmiennej środowiska.
Składnia:
String WinEnviromentRead(String sName)
Parametry:
sName(String) Nazwa zmiennej środowiska (nierozróżnia duże/małe litery).
Notatka:
Kopię zmiennych środowiska posiada każdy proces systemu Windows. Podstawowy zestaw zmiennych jest wytworzony podczas powstania procesu Windows, i to zarówno zmienne podstawowe (np. nazwa komputera, typ procesora, system operacyjny, itd.), jak również zmienne definiowane przez użytkownika (w ustawieniu SO Windows można określić zmienne z wartościami dla danego komputera i dla danego użytkownika).
Podstawowy zestaw zmiennych środowiska może zostać wyświetlony z wiersza poleceń przy pomocy polecenia Set.

Metoda ta nie działa w Web panelach.
Patrz również:
Przykład:
Stwierdzi nazwę komputera poprzez wczytanie wartości zmiennej środowiska COMPUTERNAME:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var sCompName = Pm.WinEnviromentRead("COMPUTERNAME");
Nawigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
- WinEnviromentRead
 
 
© MICROSYS, spol. s r.o.