Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

LOG10E - wlaściwość obiektu Pm

Opis:
Logarytm diesiętny e.
Składnia:
Double LOG10E
Wołanie:
n = Pm.LOG10E
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu.

Metoda ta działa również w Makro wyrażenie $.expr oraz w zdarzeniu onDraw obiektu PmgCanvas.

Właściwość ta działa także w Web panelach.

Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var nVal = Pm.LOG10E;  //Zwraca 0.434

Historia:
Pm8.02.03: Wytworzono
Navigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- LOG10E
 
 
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice