Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

TestUserInGroup - metoda obiektu Pm

Opis:
Sprawdzenie, czy dany użytkownik jest lub nie jest członkiem określonej grupy użytkowników.
Składnia:
TestUserInGroup(nType As Long, sGroups As String, [sUserId As String]) As Boolean
Wołanie:
b = Pm.TestUserInGroup(nType, sGroup, sUserId)
Parametry:
nType(Long) Typ sprawdzanego użytkownika
0 - jako użytkownik będzie wykorzystany użytkownik lokalny
1 - jako użytkownik zostanie wykorzystana wartość parametru sUserId
sGroups(String) Lista identyfikatorów grup użytkowników (oddzielonych znakiem przecinek ','), w których będzie wyszukiwany dany użytkownik.
sUserId[opcjonalne] (String) Identyfikator użytkownika lokalnego lub sieciowego
Wartość zwrotna:
true - użytkownik jest członkiem niektórej z przedstawionych grup
false - użytkownik nie jest członkiem żydnej z przedstawionych grup
Notatka:
Jeżeli projektant zbuduje w aplikacji system uprawnień założonych na logicznych grupach użytkowników, wtedy opisywana metoda umożliwia sprawdzanie z poziomu skryptu, czy zalogowany (albo inny) użytkownik jest członkiem określonej grupy użytkowników.
 
Metoda ta nie działa w panelach w języku JavaScript (dlatego nie działa również w Web panelach). W Web panelu można zamiast tego zastosować:
- Wywołanie metody użytkownika obiektu PmPanel (patrz zakładka Metody). Informacje o użytkownikowi nie są dostępne bezpośrednio u klienta w Web panelu. Wywołanie tej metody spowoduje komunikację z serwerem, metoda zostanie wywołana na serwerze, i za pomocą parametru pContext.User zostanie określona i zwrócona wymagana informacja. Zatem wywołanie metody w końcu po komunikacji z serwerem zwróci wymaganą informację.
Przykład:
Sprawdzenie, czy użytkownik lokalny jest członkiem grupy $OPER lub $ADMIN
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

If Pm.TestUserInGroup(0, "$OPER,$ADMIN") Then
  '...
End If
Navigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
- TestUserInGroup
 
 
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice